Zakarpacie. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Część VIII

  • 55.00 zł

Grzegorz Rąkowski

Zakarpacie. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

496 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 218 ilustracji w tekście, 52 mapki i planiki, kolorowa mapa załącznikowa, broszura szyta. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza “Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2022

ISBN 978-83-8122-051-4

 

Grzegorz Rąkowski

Zakarpacie. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

496 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 218 ilustracji w tekście, 52 mapki i planiki, kolorowa mapa załącznikowa, broszura szyta. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Oficyna Wydawnicza “Rewasz” – Wydanie I. Pruszków 2022

ISBN 978-83-8122-051-4

 

Kolejny, ósmy (i ostatni) tom monumentalnego przewodnika po tzw. Ukrainie Zachodniej obejmuje swym zasięgiem Zakarpacie. 

 

Spis treści

Od autora /11

Informacje praktyczne /16

Podróż /16

Pieniądze /16

Dostępność komunikacyjna /17

Komunikacja publiczna /17

Samochód /18

Infrastruktura turystyczna /19

Inne rodzaje turystyki /21

W strefie przygranicznej /22

Zaopatrzenie w żywność i gastronomia /22

Mapy i literatura krajoznawcza /23

Bezpieczeństwo /26

ZAKARPACIE Z LOTU PTAKA /27

Położenie, obszar i ludność /27

Rys geograficzny /28

Przyroda i obszary chronione /32

Rys historyczny /38

Czasy najdawniejsze /38

Przybycie Węgrów /39

W królestwie węgierskim /39

W podzielonych Węgrzech /43

Najazd na Polskę i odwetowa wyprawa Lubomirskiego /45

Powstania kuruców /46

Pod panowaniem Habsburgów /48

I wojna światowa /49

Czyje będzie Zakarpacie? /51

Okres międzywojenny /52

Operacja „Łom” /53

II wojna światowa /54

W granicach ZSRR /56

W niepodległej Ukrainie /58

Współczesne stosunki narodowościowe /59

Znani ludzie i zasłużone rody /61

Zabytki architektury, kultury i historii /68

Zabytkowe układy urbanistyczne /69

Zabytki archeologiczne i grodziska /70

Zamki /70

Pałace i dwory /71

Kościoły rzymskokatolickie i kalwińskie /72

Cerkwie murowane i klasztory obrządku wschodniego /73

Cerkwie drewniane /74

Zabytki żydowskie /77

Budowle miejskie /78

Inne zabytki /79

Cmentarze i upamiętnienia /81

Muzea /82

NIZINA ZAKARPACKA /85

STOLICA ZAKARPACIA: Użhorod /86

GOTYCKIE KOŚCIOŁY I SZLACHECKIE REZYDENCJE: Okolice Użhorodu /118

U STÓP ZAMKU PALANKA: Mukaczewo /130

MIASTO WŚRÓD WINNIC: Berehowo /149

WŚRÓD ZAKARPACKICH WĘGRÓW: Okolice Berehowa /165

W DAWNYM KOMITACIE UGOCZA: Wynohradiw /185

PO OBU STRONACH CISY: Okolice Wynohradowa /200

W GÓRACH KOMITATÓW UNG I BEREG /218

NAD ŚRODKOWYM UŻEM: Z Użhorodu do Wielkiego Bereznego /219

W UŻAŃSKIM PARKU NARODOWYM: Na Przełęcz Użocką /232

W BIESZCZADACH WSCHODNICH: Wędrówka pasmem Pikuja /251

ZAMKI W KARPATACH: Z Mukaczewa do Swalawy /255

NAD GÓRNĄ LATORYCĄ I JEJ DOPŁYWAMI: Ze Swalawy na Przełęcz Latorycką /266

DO „ZACZAROWANEGO KRAJU”: Z Mukaczewa do Irszawy i okolic /279

SERCE ZAKARPACIA: W dolinie górnej Borżawy /288

PÓŁNOCNY MARMAROSZ /300

NAJSILNIEJSZA TWIERDZA MARMAROSZU: Chust /301

W DOLINIE RIKI: Z Chustu do Miżhirja /314

ZAKARPACKI „STEP”: Wędrówka grzbietem Borżawy /319

PARK NARODOWY „SYNEWYR”: Nad górną Tereblą i na połoninach Piszkonii /325

W KRAINIE WERCHOWYŃSKICH CERKWI: Z Miżhirja na Przełęcz Toruńską /343

NA GRANICY Z RUMUNIĄ: Kotlina Marmaroska /354

W DOLINIE TERESWY: Znad Cisy do Ust’-Czornej /383

WYCIECZKI Z UST’-CZORNEJ: Na Połoninę Krasną i Przełęcz Legionów /389

ZAKARPACKA HUCULSZCZYZNA /401

WZDŁUŻ GÓRNEJ CISY: Z Sołotwyna do Rachowa /402

NA POPA IWANA MARMAROSKIEGO I DALEJ: W Górach Marmaroskich /419

PRZEZ BEZKRESNE POŁONINY: Świdowiec i Płaje Świdowieckie /426

NAJWYŻSZE GÓRY UKRAINY: Czarnohora /436

NAD CZARNĄ CISĄ: Z Rachowa na Przełęcz Jabłonicką /448

Literatura /462

Skorowidz nazwisk /475

Skorowidz nazw geograficznych /482