Polskie ślady na Białorusi. Przewodnik historyczny

  • Add feedback:
  • Manufacturer: BOSZ
  • Weight: 0.98 kg
  • Availability: Kilka egzemplarzy

  • Price history
  • 44.00 zł

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Polskie ślady na Białorusi. Przewodnik historyczny

336 stron w kolorze, format B5 (240 x 165 mm), 365 ilustracji, oprawa twarda. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawnictwo BOSZ, wyd. I, Olszanica 2017

ISBN 978-83-7576-309-6

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Polskie ślady na Białorusi. Przewodnik historyczny

336 stron w kolorze, format B5 (240 x 165 mm), 365 ilustracji, oprawa twarda. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawnictwo BOSZ, wyd. I, Olszanica 2017

ISBN 978-83-7576-309-6

 

„Polskie ślady na Białorusi” to bogato ilustrowany autorski przewodnik utrzymany w konwencji historyczno-podróżniczej zachęcający czytelnika do podróży po czterech krainach Wielkiego Księstwa Litewskiego, aktualnie położonych na Białoruś. Są nimi: Podźwinie, Polesie, Poniemnie i Ruś Biała. Autorzy publikacji nie tylko opisują miejsca warte odwiedzenia, lecz także przywołują istotne wydarzenia historyczne, które znacząco wpłynęły na obecny kształt państwa białoruskiego – m.in. zawarcie unii personalnej w Krewie, wojnę polsko-bolszewicką czy utworzenie ZSRR. Poznajemy rodzinne strony Mickiewicza, Moniuszki, Kościuszki, Traugutta, Orzeszkowej i Czesława Wydrzyckiego znanego jako Niemen

Szczegółowy rys historyczny wyjaśnia również stan polskich i białoruskich zabytków architektonicznych, niegdyś dewastowanych lub rozbieranych, obecnie – rekonstruowanych.

Warto odwiedzić wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, zarówno te utracone w wyniku II Wojny, jak i te, które straciliśmy po traktacie ryskim w 1921 r. 

 

Wczuwajmy się w “Pieśń o ziemi naszej” Wincentego Pola i w “Trylogia” Sienkie­wicza, póki żyjemy atmosferą wzniosłych wydarzeń z historii I i II Rzeczypospolitej, póty Kresy żyją...

 

Książka podzielona jest na rozdziały, każdy z nich z kolei poświęcony jest konkretnemu regionowi. 

 

Poniemnie

Grodno, Holszany, Hruszówka, Lida, Mir, Nieśwież, Nowogródek, Słonim, Wasiliszki, Wołkowysk

Polesie

Bereza Kartuska, Brześć Litewski, Dawidgródek, Janów Poleski, Kobryń, Mozyrz, Pińsk, Prużana, Różana, Wysokie Litewskie

Podźwinie

Brasław, Dzisna, Głębokie, Połock, Postawy, Świr, Witebsk

Ruś Biała

Bobrujsk, Homel, Mińsk Litewski, Wokół Mińska, Mohylew, Mścisław, Orsza