Polskie ślady na Litwie i Łotwie. Przewodnik historyczny

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: BOSZ
  • Waga: 1.05 kg
  • Dostępność: Kilka egzemplarzy

  • Historia ceny
  • 44,00 zł

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Polskie ślady na Litwie i Łotwie. Przewodnik historyczny

304 strony w kolorze, format B5 (240 x 165 mm), 362 ilustracje, oprawa twarda. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawnictwo BOSZ, wyd. I, Olszanica 2016

ISBN 978-83-7576-275-4

Magda i Mirek Osip-Pokrywka

Polskie ślady na Litwie i Łotwie. Przewodnik historyczny

304 strony w kolorze, format B5 (240 x 165 mm), 362 ilustracje, oprawa twarda. Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawnictwo BOSZ, wyd. I, Olszanica 2016

ISBN 978-83-7576-275-4

„Polskie ślady na Litwie i Łotwie” to bogato ilustrowany autorski przewodnik, zapraszający czytelnika do podróży po terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego (Inflanty, Kurlandia, Żmudź, Trockie i Wileńskie. Autorzy opisują historię i topografię najważniejszych miast, w tym Wilna czy Kowna, opowiadają legendy o lokalnych bohaterach, przywołują istotne wydarzenia historyczne, takie jak potop szwedzki, powstanie styczniowe i kampania łatgalska. Dzięki przewodnikowi poznamy dzieje słynnych rodzin, np. Rejtanów, Romerów, Narutowiczów, Giedroyciów i Piłsudskich, a także zgłębimy losy znanych Polaków pochodzących z dzisiejszych terenów Litwy i Łotwy, m.in. Emilii Plater, Ludwiki Śniadeckiej, Kornela Makuszyńskiego i Czesława Miłosza.

Warto odwiedzić wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, zarówno te utracone w wyniku II Wojny, jak i te, które straciliśmy po traktacie ryskim w 1921 r. 

 

Wczuwajmy się w “Pieśń o ziemi naszej” Wincentego Pola i w “Trylogia” Sienkie­wicza, póki żyjemy atmosferą wzniosłych wydarzeń z historii I i II Rzeczypospolitej, póty Kresy żyją...

 

Propozycje Autorów w układzie regionalnym

 

Inflanty

Aglona, Dyneburg, Krasław, Lucyn, Kieś (Wenden)

 

Żmudź

Bejsagoła, Cytowiany, Dolina Niewiaży, Johaniszkiele, Kalwaria Żmudzka, Kielmy, Kłajpeda, Połąga, Szawle, Szweksznie, Taurogi, Telsze, Wornie

 

Litwa właściwa

Birże, Dukszty, Kowno, Kowno - okolice, Miedniki Królewskie, Piłsudczyzna, Rakiszki, Rogówek, Soleczniki, Święciany, Troki, Wilno, Ziemia Upicka

Zaniemenie i Suwalszczyzna

Birsztany, Dolina dolnego Niemna, Druskieniki, Mariampol