Suwalszczyzna. Mapa 1:100 000

  • 10,00 zł

Suwalszczyzna. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

Agencja TD, wyd. II, Warszawa - Białystok 2014

ISBN: 978-83-88859-31-1

Suwalszczyzna. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

Agencja TD, wyd. II, Warszawa - Białystok 2014

ISBN:978-83-88859-31-1

Mapa obejmuje obszar Pojezierza Suwalskiego, Puszczę Augustowską i dolinę Biebrzy. Obejmuje obszary chronione takie jak: Wigierski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy oraz Parki Krajobrazowe: Suwalski oraz Puszczy Rominckiej.

Zasięg mapy: granica państwa na pn. i wsch, dolina Biebrzy i Ełku na pd., dolina Rospudy i Rajgród na zach. Na mapę naniesiono treść turystyczną w postaci turystycznych szlaków znakowanych, miejsc noclegowych, zabytków i ciekawostek krajoznawczych. Na odwrocie informator krajoznawczy pióra Tomasza Darmochwała.