Jezioro Wigry. Mapa 1:16 000

  • 11,00 zł

Wigierski Park Narodowy Mapa turystyczna  i batymetryczna w skali 1:16 000

ISBN:978-83-88859-74-8

Wydanie I, 2015

Wigierski Park Narodowy Mapa turystyczna  i batymetryczna w skali 1:16 000

ISBN:978-83-88859-74-8

Wydanie I, 2015


Batymetryczna i turystyczna mapa Jeziora Wigry. Wymiary mapy: 96 x 67 cm. Na rewersie informator krajoznawczy okolic jez. Wigry.

Mapa obejmuje swym zasięgiem obszar Jeziora Wigry i jego najbliższych okolic. Oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, w tym pola biwakowe i stanice wodne, numerację i kategorie dróg szlaki piesze i kajakowe oraz ciekawostki krajoznawcze.

Zasięg mapy: Jezioro Dowcień na pólnocy, Bryzgiel na południu, Czerwony Krzyż na wschodzie, Jezioro Czarne koło Gawrych Rudy na zachodzie.