Łuniniec 1939. Plan miasta w skali 1:5 500. Powiat łuniniecki 1939 Mapa w skali 1:125 000

  • 11,00 zł

Światosław Janoczkin, Piotr Kamiński

Łuniniec 1939. Plan miasta w skali 1:5 500. Powiat łuniniecki. 1939 Mapa w skali 1:125 000

Praca powstała z inicjatywy Światosława Janoczkina z okazji 1000-lecia odrodzenia Polski i Roku Małych Ojczyzn na Białorusi. W załączniki – spis ulic Łunińca

PiTR Kartografia, wyd. I. Warszawa 2019

ISBN: 978-83-60641-80-4

 

Światosław Janoczkin, Piotr Kamiński

Łuniniec 1939. Plan miasta w skali 1:5 500. Powiat łuniniecki. 1939 Mapa w skali 1:125 000

Praca powstała z inicjatywy Światosława Janoczkina z okazji 1000-lecia odrodzenia Polski i Roku Małych Ojczyzn na Białorusi. W załączniki – spis ulic Łunińca

PiTR Kartografia, wyd. I. Warszawa 2019

ISBN: 978-83-60641-80-4

Mapa pokazuje fragment Polesia przecięty granica ryską i należący do 1939 r. po części do Polski, a po części do Białoruskiej SSR. Obejmuje środkowy bieg Prypeci między Łunińcem a Turowem, błota: Hryczyn i Zahalje, okolice jeziora Kniaź (Żyd). Tereny te opisuje Grzegorz Rąkowski w swej książce "Smak Kresów. Czar Polesia"

Mapa powstała z połączenia 12 arkuszy mapy WIG zmniejszonych do skali 1:125 000. Warto zwrócić uwagę, że na mapach WIG prz każdej nazwie miejscowości podana jest liczba zagród oraz wyróżnione są: dwory, folwarki, cegielnie, młyny, młyny parowe, wiatraki, promy i brody.

Plan miasta w takiej skali pozwala na pokazanie każdego budynku osobno oraz wyróżnienie budynków użyteczności publicznej.

Wykorzystane arkusze WIG: Niedźwiedzica (d. Lipsk), Siniawka, Siemieżewo, Słuck, Starobin, Wielkie Czuczewicze, Małkowicze, Telechany, Łohiszyn, Łuniniec Pn., Łuniniec Pd., Wiczyn, Sosnkiewicze (Lenin), Mikaszewicze, Dawidgródek

 

Zasięg mapy: Krzywoszyn na północy; dolina Prypeci na południu; rzeka Słucz i Mikaszewicze na wschodzie, jezioro Wygonowskie i Szczara na zachodzie.