Kyrlibaba. Góry Rodniańskie. Reedycja austriackiej mapy topograficznej 1:75 000

  • 10,00 zł

Kyrlibaba. Mapa w skali 1:75 000

ISBN:978-83-60641-18-7

 

Reedycja arkusza 4975 austriackiej mapy topograficznej (K. u K. Militärgeographisches Institut) w skali 1:75 000. Zone XV, Kol. XXXII (w planie WIG Pas 58 słup 40). ISBN: 978-83-60641-18-7. Panoramy, zdjęcia, informacje Andrzej Wielocha. Wydanie I. 2008 r.

Mapa jest reprintem austriackiej mapy kreskowej, na którą naniesiono współczesny przebieg dróg i granic państwowych. Na zielono zaznaczono lasy. Zaznaczono także przebieg współczesnych rumuńskich szlaków turystycznych. Terytorialnie mapa obejmuje wschodnią część Gór Rodniańskich (Puzdrelor 2191 m, Ineul 2280 m) i Marmaroskich (Kreczela 1855 m, Torojaga 1939 m), Góry Suhard (Omul 1932 m) oraz Obczynę Brzozową (Mestecanis - Capul 1663 m). Zasięg mapy: Torojaga, Hnitessa, granica ukraińsko-rumuńska na Bukowinie - na północy; Stara Rodna, Jakobeni na południu; Breaza i dolina Mołdawy na wschodzie, Borsza i Pietrosz Rodniański na zachodzie.

Na odwrocie zwięzły opis Kyrlibaby i okolic wraz z opisem bojów II Brygady Legjonów Polskich w dolinie Złotej Bystrzycy zimą 1915 r. Zamieszczono także dookolną panoramę z Capula - najwyższego wzniesienia w Obczynie Brzozowej (Mestecanis).