Jasienów. Huculszczyzna. Reprint powiększonej do skali 1:75 000 mapy WIG

  • 10,00 zł

Jasienów. Huculszczyzna. Reprint mapy WIG powiększony do skali 1:75 000

ISBN:83-86240-69-5

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Pas 56, słup 40, arkusz Jasienów Górny powiększony do skali 1:75 tys i unacześniony.

Mapa obejmuje fragment Huculszczyzny - okolice połączenia Czeremoszów Czarnego i Białego, oraz fragment Karpat Pokucko-Bukowińskich ze szczytami Pisany Kamień 1222 i Czarny Groń 1382. W rejonie Skupowej i Hryniawy domontowano treść przyległych arkuszy tak, że okolice doliny Probijnej widać bez konieczności sklejania czterech "wigówek". Dokonano aktualizacji przebiegu szos, naniesiono nowe mosty. Zaznaczono granice powstałego w 1995 r. Wyżnickiego Parku Narodowego, atrakcyjne ostańce piaskowcowe i zabytkowe cerkwie. Teren pokazany na mapie to serce Huculszczyzny - świat opiewany przez Stanisława Vincenza w eposie "Na wysokiej połoninie". Dwór w Krzyworówni stał na granicy dwóch krain huculskich: dzikszej górskiej - w dorzeczu Czeremoszów i bardziej cywilizowanej części północnej pozostająej w zasięgu oddziaływania Kosowa i Kołomyi. Granicą tych światów był grzbiet Bukowca (przeł. 818, Pisany Kamień 1222). Trzecia huculska kraina to położony za Rzeką (Czeremoszem) Wołoski Bok należący już do Bukowiny. Na wododziale Czeremoszu i Seretu jest kres polan huculskich, dalej były już tylko bezkresne lasy majątku Berhomet. Teren objęty mapą to zarazem granica etnograficzna wołosko-ruska co znajduje odbicie w nazewnictwie topograficznym.