Góry Świętokrzyskie. Mapa turystyczna w skali 1:60 000

  • 12,00 zł

Góry Świętokrzyskie. Mapa turystyczna w skali 1:60 000

Wymiary: 98 x 68 cm. Szlaki piesze, rowerowe, konne. Atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Siatka GPS. Wydawnictwo Kartograficzne “Compass”, wydanie XI, Kraków 2022.

ISBN: 978-83-8184-405-5

Góry Świętokrzyskie. Mapa turystyczna w skali 1:60 000

Wymiary: 98 x 68 cm. Szlaki piesze, rowerowe, konne. Atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Siatka GPS. Wydawnictwo Kartograficzne “Compass”, wydanie XI, Kraków 2022.

ISBN: 978-83-8184-405-5

Obszar zwany umownie Górami Świętokrzyskimi, to kraina niezmiernie ciekawa pod względem krajoznawczym, obfitująca w zabytki i piękne lasy. Zastosowana skala jest idealna do uprawiania wszelkich form turystyki. Aktualizacja mapy jesień 2018 r.

    

Mapa dwustronna. Po jednej stronie obejmuje okolice Skarżyska, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego, czyli dorzecze Kamiennej, Przedgórze Iłżeckie i Płaskowyż Suchedniowski z Puszczą Świętokrzyską, na którym utworzono Sieradowicki Park Krajobrazowy, Łysogóry z Puszczą Jodłową czyli Świętokrzyski Park Narodowy oraz Pasma: Jeleniowskie z Jeleniowskim Parkiem Krajobrazowym i Orłowińskie z Cisowsko-Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym.

Zasięg mapy: Skarżysko-Kamienna na północy, Raków na południu, Skarżysko-Kamienna i Święta Katarzyna na zachodzie, Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów na wschodzie.

Po drugiej stronie mapy są Wzgórza Koneckie i Niekłańsko-Bliżyńskie, Płaskowyż Suchedniowski, na którym utworzono Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy, okolice Kielc i Chęcin z Pasmem Oblęgorskim, Klonowskim i Daleszyckim, wreszcie Parki Krajobrazowe: Cisowsko-Orłowiński i Chęcińsko-Kielecki, z dolinami Białej Nidy, Wiernej Rzeki, Czarnej i Sielpi.

Zasięg mapy: Końskie i Szydłowiec na północy, Pierzchnica, Sobków i Mnichów na południu, Wierna Rzeka i Sielpia Wielka na zachodzie, Skarżysko, Suchedniów i Daleszyce na wschodzie.

Precyzyjnie naniesiono szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, skałki, zamki, obszary chronione oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych.