Góry Sowie. Mapa 1:35 000

  • 12,00 zł

 

Roman Trzmielewski (red.)

Góry Sowie. Mapa turystyczna w skali 1:35 000

Wymiary: 84 x 68 cm. GPS. Wydanie VIII. Kraków 2022

ISBN: 978-83-8184-382-9

 

 

 

 

Roman Trzmielewski (red.)

Góry Sowie. Mapa turystyczna w skali 1:35 000

Wymiary: 84 x 68 cm. GPS. Wydanie VIII. Kraków 2022

ISBN: 978-83-8184-382-9

 

Kolejne wydanie mapy turystycznej pasma górskiego stanowiącego łącznik między Górami Wałbrzyskimi a Kotliną Kłodzką. Oprócz gór, lasów i krajobrazów obszar ten nasycony jest dawnymi fortyfikacjami i tajemniczymi podziemiami, niespenetrowanymi jeszcze w całości. Siatka GPS. Zastosowana skala jest idealna do uprawiania wszelkich form turystyki.

Mapa obejmuje tereny między Wałbrzychem, Dzierżoniowem i Nową Rudą z takimi miejscowościami jak: Jedlina Zdrój, Walim, Sokolec czy Srebrna Góra z twierdzą. Precyzyjnie naniesiono szlaki turystyczne piesze, rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, skałki, zamki, obszary chronione oraz inne ciekawostki krajoznawcze i z zakresu usług turystycznych.

Zasięg mapy: Wałbrzych na północy, Srebrna Góra na południu, Wałbrzych i Broumov na zachodzie, Srebrna Góra i Dzierżoniów na wschodzie.

Na odwrocie mapy opis regionu pióra Jana Zasępy omawiający pokrótce: Góry Sowie, Sowiogórskie Muzeum Techniki oraz kompleks podziemny Riese. Zamieszczono plany podziemi dostepnych do zwiedzania oraz niedostępnych. Jest także rysunek twierdzy srebrnogórskiej.