Gorgany. Przewodnik

  • 39,00 zł

Dariusz Dyląg

Gorgany. Przewodnik

ISBN: 978-83-62460-69-4

384 stron formatu B6, 52 zdjęcia barwne, 136 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 16 mapek i szkiców sytuacyjnych; panoramy z Mołody, Popadii, Sywuli, Płoskiej, Syniaka, Kruhłej Młaki i Taupisza. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. ISBN: 978-83-62460-69-4. Wydanie II. Pruszków 2016 r.

Dariusz Dyląg

Gorgany. Przewodnik

ISBN: 978-83-62460-69-4

384 stron formatu B6, 52 zdjęcia barwne, 136 zdjęć oraz ilustracji czarno-białych w tekście, 16 mapek i szkiców sytuacyjnych; panoramy z Mołody, Popadii, Sywuli, Płoskiej, Syniaka, Kruhłej Młaki i Taupisza. Broszura szyta nićmi. Oprawa miękka ze skrzydełkami. ISBN: 978-83-62460-69-4. Wydanie II. Pruszków 2016 r.

Nieznany łańcuch górski
Siedzisz na gołym górskim grzbiecie
Wiatr dmucha srebrnymi falami
Krokiem tchórza przychodzi wieczór
Ciemno i niepostrzeżenie
Cicho, po cichu
Koło ciebie tylko lasy
Oko nigdzie się nie zatrzymuje
Z gór ściekają zielone prądy wysokich grzbietów i małych odnóg
Samotność jest zupełna i doskonała
Są takie pasma górskie

Pół przewodnika to popis erudycji i wiedzy krajoznawczej na temat tego uroczego zakątka górskiego jakim są Gorgany — fragment łańcucha Wschodnich Karpat. Drugie pół, to opis znakowanych (tak, niestety już wyznakowanych) tras turystycznych. Osią przewodnią jest opisanie czerwonego szlaku wschodniobeskidzkiego od Przełęczy Wyszkowskiej do doliny Prutu przez Gorgan Wyszkowski, dolinę Świcy, Mołodą, Grofę, Popadię, dolinę Łomnicy, Sywulę, Ruszczynę, Rafajłową, Płoską, Syniak i Chomiak. Pozostałe 39 tras to w zasadzie opisy dojść od północy i południa do głównego szlaku wschodniobeskidzkiego.

Uwaga: przewodnik z założenia NIE OPISUJE tras w paśmie Doboszanki oraz w Czarnej Połoninie. Dlaczego? Odpowiedź znajdziecie — Szanowni Państwo — w przewodniku.

Spis treści

Wstęp do drugiego wydania
Wiadomości ogólne

Położenie
Środowisko przyrodnicze

O ziemiorództwie
O górach i dolinach
O pogodzie
O wodzie
O lasach i roślinach
O tych, co skaczą i fruwają
O ochronie przyrody

Z przeszłości

Kolejne fale koczowników
Pod władzą Rusi Kijowskiej i Halickiej
W czasach I Rzeczypospolitej i Korony św. Stefana
Opryszki
Pod Najjaśniej nam Panującym
Z Żelazną Brygadą Legionów Polskich
Między Czechosłowacją a Polską
Wojna, która chodzi swoimi szlakami
W niepodległej Ukrainie

Kultura ludowa (Bojkowie a Hucułowie)
Krajoznawstwo i turystyka

Schroniska, których nie ma

Gorgańskie tematy

Stanowisko czwartorzędowej fauny w Staruni
Maniawski monaster pokutny
Szlakiem Legionów Polskich
W siodle z rotmistrzem Dunin-Brzezińskim
Metropolita Andrej Szeptyćkyj i jego limbowy rezerwat
Marsze zimowe „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich”
Węgrzy w Gorganach
Gorgany Krygowskiego
Kolejki leśne
Vincenz — potrzeba własnej mitologii

Opisy tras turystycznych

Wprowadzenie

Górskie pogotowie ratunkowe

Komunikacja

Przydatne wyjaśnienie opisu tras

1C Przełęcz Wyszkowska – Podleśniów

dzień pierwszy: Przeł. Wyszkowska – Gorgan Wyszkowski – dolina Świcy
dzień drugi: dolina Świcy – Mołoda – Grofa – schr. na Płyścach
dzień trzeci: schr. na Płyścach – Popadia – Ryzarnia
dzień czwarty: Ryzarnia – Sywula – Ruszczyna
dzień piąty: Ruszczyna – Rafajłowa – Płoska – Stoły
dzień szósty: Stoły – Syniak – Chomiak – Podleśniów

2N Wyszków – Gorgan Wyszkowski – Jezioro Synewirskie
3 Przełęcz Bahonka – Menczył – Kruhła Młaka – Sołotwinka
4S Jezioro Synewirskie – Słoboda – Jaworowa Kiczera
5N Słoboda – Kruhła Młaka – Hycza
6Z/– Ludwikówka – Wielki Gurgulat – Wyszków
7Ż/S Ludwikówka – Gorgan Ilemski – połonina Mszana
8N/S Ludwikówka – połonina Mszana – Jajko Ilemskie – Sołotwinka
9C Synewir – Gropa – Negrowiec – Horb – Kaloczawa
10Ż Synewirska Polana – Pereniz – Ozeranka
11N Ozeranka – Negrowiec
12N Bradulec – Strymba
13Ż Kaloczawa – przeł. Prislop – dol. Mokranki
14N Ust’ Czorna – dolina Mokranki – Popadia
15Z Ust’ Czorna – Ust’ Płajska – Piekło
16Ż/– Na Pasiece – Przeł. Legionów – Pantyr – Rafajłowa
17Ż/N Rafajłowa – Przeł. Legionów – Taupiszyrka
18Z/– Rafajłowa – Taupiszyrka – Ruszczyna
19Z Maksymiec – Gawor – rozwidlenie pod Bojarynem
20N Osmołoda – Ryzarnia – Gorgan
21S Dolina Bystryka – siodło pod Borewką
22Z Osmołoda – Płyśce – Grofa
23Ż Osmołoda – Łużki – Mołoda
24S Osmołoda – Łużki – grzbiet Arszycy
25Ż Kuźmieniec – połonina Seredna – Wysoka
26Z Hryńków – Seredna
27Ż Doszczyna – Meżeryki – Ruszczyna
28Z/Ż Stara Huta – przeł. Borewka – Ryzarnia
29N Stara Huta – Przełęcz Kuźmieniecka
30C Huta – Czortka – Pasieczna
31Z Maniawa – Czortka
32N Maniawa – Wodospad Maniawski
33Z Pasieczna – wodospad Buchtowiec – Postojatka
34Z Pasieczna – Synieczka – przeł. Bukowica
35N/Ż Jaremcze – Bukowica – Ilma – Mały Gorgan
36Ż Jaremcze – połonina Jawor – Kamień Dobosza
37N Podleśniów – Żeniec – Wodospad Żeniecki

38Z Podleśniów – Żeniec – połonina Chomiaków – Błotek
39Ż Podleśniów – Kruhły Jawornik – Mikuliczyn
40ŻN Polanica Popowiczowska – Stoły

Słownik krajoznawczy
Literatura
Skorowidz nazw terenowych
Skorowidz osób
Autorzy i źródła zdjęć
Mapy