Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskiem

 • 36.00 zł

Romuald Dąbrowski

Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskiem

ISBN: 978-83-7530-116-8

Romuald Dąbrowski

Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskiem

ISBN: 978-83-7530-116-8

184 strony formatu B6 (17 x 12 cm), wkładka ilustracyjna 18 stron, schematyczna mapa załącznikowa województwa stanisławowskiego. Reprint wydania z 1930 r. Wojewódzka Komisja Turystyczna w Stanisławowie; Krosno 2011 

 

Ze słowa wstępnego:

Dzięki przychylnemu stanowisku Pana Dra Mieczysława Orłowicza, który zezwolił na korzystanie z jego przewodników oraz ofiarowanej mi współpracy... ...przewodnik niniejszy ujrzał światło dzienne. W zdjęciach fotograficznych udzielonych mi bezinteresownie przedstawiłem piękno i romantyzm przyrody oraz zabytki...

... miałem na celu zaznajomić szerokie warstwy społeczeństwa z bogactwem i pięknem przyrody oraz z dobytkiem wiekowym kultury naszej. Przewodnik ma ułatwić zwiedzanie i poznanie naszej ziemi kresowej, przez co przyczyni się do głębszego umiłowania tejże, gdyż pokochać można tylko to co się zna.

A poznać mamy:

Ziemię kresową z mogiłami jej obrońców przed “szarańczą ze wschodu” w czasów dawnych i najświeższych, gdzie obok zapomnianych mogił i kurhanów z walk z Tatarami, Turkami i Wołochami są świeże mogiły Legjonistów, ułanów krechowieckich i ochotników;

 

Ziemię noszącą historyczne piękno polskiej kultury, kroczącej przed wiekami przez knieje, torfowiska i stepy, a znaczącej swój orli szlak budową domów Bożych, zamków, grodów, osiedli, warsztatów pracy – na których zgliszczach i ruinach, niejednokrotnie od wieków, Ojcowie nasi budowali nowe życie i w niem wytrwali;

 

Ziemię posiadającą jeszcze dziewicze piękno przyrody w Karpatach, które chcemy zachować w tworzących się rezerwatach – oraz posiadającą niezliczone bogactwa gospodarcze, jak lasy, pokłady soli, ropy, wosku, gazów ziemnych i energję wodną, Jednem słowem jest to ziemia, którą kochać należy i na której pracować i żyć należy.

Tyle Autor

 

Oprócz części ogólnej dotyczącej sieci usług turystycznych oraz zwięzłego opisu dziejów ziem wchodzących w skład woj. stanisławowskiego opisano:

 

Trasy drogowe:

 1. Mikołajów – Kochawina – Stryj – Morszyn – Bolechów – Dolina – Krechowce – Kałusz – Stanisławów
 2. Stanisławów – Łysiec – Bohorodczany – Sołotwina – Maniawa ze słynnym Skitem – Nadwórna – Delatyn – Jaremcze – Jamna – Mikuliczyn – Jabłonica – Worochta
 3. Worochta – Żabie – Burkut – Krzyworównia – Jaworów – Kosów – Kuty – Pistyń – Kosmacz – Szeszory – Jabłonów – Kołomyja
 4. Kołomyja – Gwoździec – Horodenka – Uścieczko
 5. Delatyn – Łańczyn – Kołomyja – Zabłotów – Śniatyń – Oreszeny
 6. Stanisławów – Tysmiennica – Niżniów – Tłumacz – Niezwiska – Obertyn
 7. Stanisławów – Halicz – Bursztyn – Rohatyn – Firlejów

 

Kolejowe szlaki turystyczne (omówione pobieżnie):

 1. Lwów – Stanisławów – Śniatyń
 2. Stanisławów – Woronienka
 3. Lwów – Stryj – Ławoczne
 4. Lwów – Sambor – Sianki
 5. Stryj – Dolina – Stanisławów
 6. Delatyn – Kołomyja – Zaleszczyki
 7. 19 linii kolejek leśnych

 

Wycieczki piesze w Bieszczady z: Lubieńców, Synowódzka, Skola, Tuchli i Sławska

Wycieczki piesze w Gorgany z: Bolechowa, Doliny, Rożniatowa, Osmołody, Nadwórnej, Rafajłowej, Delatyna, Dory, Jaremcza, Jamnej, Mikuliczyna, Tatarowa i Worochty

Wycieczki piesze w Czarnohorę

Wycieczki piesze w Beskid Huculski (Żabie)

Jar Dniestrowy