Co zrobić ze wschodem Europy

  • 45,00 zł

Hipolit Korwin-Milewski

Co zrobić ze wschodem Europy?

236 stron formatu A5 (15 x 22 cm). Broszura klejona, oprawa twarda.

Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2019

ISBN: 978-83-64197-74-1

 

 

Hipolit Korwin-Milewski

Co zrobić ze wschodem Europy?

236 stron formatu A5 (15 x 22 cm). Broszura klejona, oprawa twarda.

Klinika Języka, wyd. I, Szczęsne 2019

ISBN: 978-83-64197-74-1

 

O „Klinice języka”

Historia nie musi być nudna. Historia może być (i jest) pasjonująca, jeśli tylko podać ją w odpowiedniej formie. Książki wydawane przez „Klinikę Języka” nie opiewają nieubłaganego postępu i sprawiedliwości społecznej, wręcz przeciwnie patrzą na procesy dziejowe z pozycji kontrrewolucyjnych, dzięki czemu opisane historie nabierają smaku. Niespotykane to od lat spojrzenie na historię i dlatego warte poznania.

 

O książce

Dla pokoju na świecie, dla uzdrowienia moralnego i dobrobytu materialnego chrześcijaństwa trzeba odbudować i ożywić Moscovię – wielką (nadal pozostanie ona wręcz olbrzymia), prosperującą, wolną, jeśli potrafi, a zwłaszcza pracowitą. Dla jej własnego dobra i dla interesu tegoż pokoju nie należy wskrzeszać – ku niewątpliwej korzyści Germanii – tego wiecznie szukającego zaczepki i niepoprawnego ciemiężcy ludów, którym było Imperium Wszechrusi.

 

Co do Polski, zwracam się do ludzi Zachodu, jej starych przyjaciół, jej współuczniów lub nauczycieli w kulturze łacińskiej i mówię im: Opatrzność otworzyła przed wami możliwości, które już nigdy nie wrócą. To pora wielkich czynów, a nie robi się wielkich czynów nieszczerze. Skoro wreszcie zdecydowaliście się odbudować Polskę, nie kupczcie w imię podlegających dyskusji i pozbawionych sprawdzonych dowodów „zasad”, nie dajcie się otumanić szemranym politykom i agitatorom do stworzenia niebyłych narodowości i państw, ale ustanówcie ją z jej naturalnymi i historycznymi sprzymierzeńcami, tak wielką i tak mocną, jak to możliwe, ponieważ dla was nie będzie ona nigdy niebezpieczna, a będzie mogła być pomocna. Robiąc to, uniknijcie małostkowości wypatrywania błędów wczorajszej Polski, tej, której pierwszym obowiązkiem, gdy znajdowała się pod ciężką okupacją wroga i gdy pozostawała aż do ostatniej chwili przez was opuszczona, było zabezpieczyć swoje życie, podobnie jak w przypadku waszych braci z północnego zachodu. Pomyślcie o narodzie polskim z dnia jutrzejszego i z dalszej przyszłości, którego całą polityczną mentalność formujecie w tej chwili. W swoich procedurach nie zapominajcie, że ten naród, który posiada wszystkie wasze wady, posiada także wasze najlepsze zalety. Jest dzielny, jest dumny. Zraniony i znajdujący się w groźnym niebezpieczeństwie przyjąłby zarazem pomoc, jak i wskazanie kierunku przez starych przyjaciół. Byłoby dla Polski upokarzające, gdyby zaniedbano poznania jej z bliska i wskutek tego narzuciło się jej jak uwolnionemu jeńcowi pośmiertną opiekę jej wczorajszego ciemiężcy.

 

Hipolit Korwin-Milewski

 

 

 

SPIS RZECZY

PRZEDMOWA

CZĘŚĆ I. PLAN OGÓLNY

ROZDZIAŁ I. ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA INTERWENCJĄ i PRZECIWKO NIEJ

 

ROZDZIAŁ II. WYMIATANIE PRZESĄDÓW    

CZŁOWIEK ROSYJSKI     

„NARÓD ROSYJSKI"         

WIELKIE IMPERIUM SŁOWIAŃSKIE   

WARSTWA PRODUKTYWNA     

NIEWYCZERPANE BOGACTWA

 

ROZDZIAŁ III. OGÓLNY PLAN INTERWENCJI

 

CZĘŚĆ II. PLAN ZEWNĘTRZNEJ REKONSTRUKCJI

ROZDZIAŁ I. IDEE PRZEWODNIE         

CO OBIECUJE PRZYSZŁOŚĆ?    

LEKCJE PRZESZŁOŚCI    

WOJNA PRZECIW AUSTRII i PRZECIW NIEMCOM   

WARTOŚĆ PRZYMIERZA DLA ZACHODU i DLA ROSJI

NIEMIECKA DOMINACJA           

NAJWYŻSZE ZAGROŻENIE        

 

CZĘŚĆ III. CO NALEŻY ODŁĄCZYĆ?

ROZDZIAŁ I. POLSKA      

POCZĄTKI WOJNY           

OBIETNICE i ICH WYPEŁNIENIE

1915-1917.

POLITYKA POLSKA NA ZEWNĄTRZ NA ZIEMIACH POLSKICH  

1915-1918. POLSKA POD JARZMEM AUSTRO-NIEMIECKIM

ZWROT AKCJI z 1917 ROKU       

WZAJEMNY BŁĄD

UCZCIWA GRA I UKRYTE INTENCJE  

PIERWSZY AKT NOWEGO KURSU. W SORBONIE    

AKT DRUGI. POLSKA ARMIA    

AKT TRZECI. KOMITET NARODOWY POLSKI          

POWODY NIEPOPULARNOści KOMITETU      

POPARCIE i JEGO POWODY       

INTERWENCJE ENTENTY - CELE i METODY

KWESTIA TERYTORIÓW ...

 

ROZDZIAŁ II. LITWA i BIAŁORUŚ .

LUDNOŚĆ   

LITWINI       

POLACY      

IZRAELICI   

POD NIEMIECKĄ OKUPACJĄ ...

BIAŁORUŚ  

MOŻLIWE ROZSTRZYGNIĘCIA

PROGRAM POLSKI           

OPERACJA  

 

ROZDZIAŁ III. UKRAINA

BESARABIA           

PRIMO VIVERE      

A co PÓŹNIEJ? ...

 

ROZDZIAŁ IV. KRAJE NADBRZEŻNE BAŁTYKU - KAUKAZ

GUBERNIE BAŁTYCKIE  

OSOBNE PRZYPADKI: FINLANDIA - KAUKAZ          

ZAKOŃCZENIE

DODATEK ..