Burkut (Karpaty Marmaroskie). Reprint mapy tograficznej WIG 1:100 000

  • 10,00 zł

Burkut (Karpaty Marmaroskie). Reprint mapy WIG w skali 1:100 000 z opisem krajoznawczo-turystycznym

ISBN: 83-86240-67-9

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Seria: Karpaty. Pas 57, słup 39, arkusz Burkut. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001 r.

Mapa obejmuje Karpaty Marmaroskie ze szczytami Farkau 1961 m, Pietrosem Budyjowskim 1854 m, Nieneską 1817 m, północną część gór Czywczyńskich z Czywczynem 1769 m oraz masyw Baby Lodowej 1586 m w Połoninach Hryniawskich. Arkusze sąsiednie: Rachow, Żabie (Czarnohora), Jasienów Górny, Hryniawa, Kirlibaba, Wyszów Górny (Góry Rodniańskie), Kapnik Bania (Góry Cyblesz), Sygiet Marmaroski. Dotychczas ukazały się: Żabie (Czarnohora), Jasienów Górny i Hryniawa.

Na odwrocie arkusz mapy austriackiej Maramaros-Sziget ukazujący okolice Sygietu Marmaroskiego, dolinę Izy i dolinę Wyszowa.