Bieszczadzkie pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Compass
  • Waga: 0.07 kg
  • Dostępność: Jeden egzemplarz
  • 10,00 zł

Roman Trzmielewski (red.)
Bieszczadzkie pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

Mapa dwustronna, wymiary 98x68 cm; obejmuje też przygraniczny obszar na Słowacji i Ukrainie. Wykonana plastyczna rzeźba terenu, aktualna sieć szlaków turystycznych, dokładna lokalizacja zabytków architektury sakralnej (cerkwie, kapliczki) oraz miejsc po dawnych cerkwiach, cmentarze wojenne, pomniki przyrody, siatka GPS.
Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, wyd. II, Kraków 2017

ISBN: 978-83-7605-683-8

Roman Trzmielewski (red.)
Bieszczadzkie pogranicze polsko-słowacko-ukraińskie. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

Mapa dwustronna, wymiary 98x68 cm; obejmuje też przygraniczny obszar na Słowacji i Ukrainie. Wykonana plastyczna rzeźba terenu, aktualna sieć szlaków turystycznych, dokładna lokalizacja zabytków architektury sakralnej (cerkwie, kapliczki) oraz miejsc po dawnych cerkwiach, cmentarze wojenne, pomniki przyrody, siatka GPS.
Wydawnictwo Kartograficzne „Compass”, wyd. II, Kraków 2017

ISBN: 978-83-7605-683-8

Dwustronna mapa obejmuje 3 parki narodowe: w całości Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny oraz częściowo Użański Park Narodowy. Od płn. granicę mapy wyznaczają Komańcza i Baligród, od zach. - słowackie Medzilaborce, od wsch.- Przełęcz Użocka („worek bieszczadzki”), od płd. Snina i słowacko-ukraińskie przejście graniczne Ubla. Zatem pokazana jest cała (i jedyna) trasa samochodowa z Bieszczadów na stronę słowacką i dalej na Ukrainę. Prowadzi ona z Komańczy przez Przełęcz nad Radoszycami. Rowerem możemy dodatkowo przekroczyć granicę wygodną drogą z Cisnej przez Przełęcz nad Roztokami (Przeł. Ruska), a poza parkiem istnieje kilka innych możliwości przejazdów terenowych.

Po stronie słowackiej, podobnie jak i w Bieszczadach, odnajdziemy kilka - kiedyś zamieszkałych - aktualnie opustoszałych dolin. Warto jednak wiedzieć, że zgoła inny był, nie tak tragiczny jak w Polsce, powód wyludnienia. Mieszkańców wysiedlono w związku z budową Zalewu Starina, jako ujęcia wody pitnej. Ponieważ duży obszar objęty jest zakazem ruchu samochodowego znajdziemy tam ciszę, spokój i praktycznie brak śladów ruchu turystycznego. Ale znajdziemy również całą masę atrakcji, dla których warto zwiedzić te miejsca.

Dużo uwagi poświęcono na weryfikację przebiegu i odpowiednią klasyfikację sieci dróg - wyróżniając te wyasfaltowane i szutrowe (utwardzone). Zrobiono to z myślą o rowerzystach, którzy dzięki temu wybierając oznaczone na mapie sygnaturami drogi asfaltowej lub utwardzonej mogą być pewni, że drogi te są przejezdne. Pokazane są również miejsca zakazu wjazdów dla samochodów.

Uwaga: baza noclegowa po stronie tak słowackiej jak ukraińskiej jest bardzo skromna pozostaje więc zwiedzanie tych terenów na zasadzie jednodniowych wypadów lub dźwiganie ze sobą namiotu.