Bieszczady Wysokie. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

  • 15,00 zł

Bieszczady Wysokie. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary: 68 x 97 cm. Mapa trwała, wodoodporna, plany miejscowości, siatka GPS, czasy przejść na szlakach turystycznych, informator turystyczny, panoramy.

Agencja Turystyczna WiT. Wydanie I. Piwniczna 2018.

ISBN: 978-83-89580-54-2

Bieszczady Wysokie. Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary: 68 x 97 cm. Mapa trwała, wodoodporna, plany miejscowości, siatka GPS, czasy przejść na szlakach turystycznych, informator turystyczny, panoramy.

Agencja Turystyczna WiT. Wydanie I. Piwniczna 2018.

ISBN: 978-83-89580-54-2

 

Bardzo dobra szczegółowa mapa turystyczna Bieszczadów - jednego z najpopularniejszych rejonów Polski. Znakomita, z siatką GPS, przydatna do uprawiania wszelkich form turystyki. Zadbano o pokazanie sieci szlaków pieszych, rowerowych i konnych, ścieżek dydaktycznych i szlaków spacerowych. Naniesiono rezerwaty, zabytki architektury, ciekawostki przyrodnicze i historyczne. Aktualizacja treści topograficznej mapy (szlaki turystyczne piesze i rowerowe, ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne, dokładna klasyfikacja kościołów i cerkwi, informacje turystyczne, czasy przejść) została wykonana w 2018 r. Przy szlakach podano orientacyjne czasy przejść.

 

Mapa Bieszczady Wysokie obejmuje południową część Bieszczadów z pasmami połonin oraz pasmem granicznym, gdzie skupiają się wszystkie najwyższe szczyty (Tarnica 1346 m, Halicz 1335 m, Krzemień 1335 m, Bukowe Berdo 1314 m, Wielka Rawka 1302 m, Połonina Caryńska 1297 m, Połonina Wetlińska 1253 m i Smerek 1222 m).

Zasięg mapy: Baligród, Wołkowyja, Czarna na północy; Wołosate i Runina na południu; Halicz i Rozsypaniec na wschodzie; dolina Osławy na zachodzie. Worek bieszczadzki ukazano na odwrocie mapy. Tamże zamieszczono mapę samochodowo-rowerową Bieszczadów w skali 1:100 000 oraz planiki Cisnej, Ustrzyk Górnych, Lutowisk i Wetliny w skali 1:15 000.