Bieszczady. Mapa turystyczna w skali 1:50 000. Wydanie 2022

  • 11,00 zł

Roman Trzmielewski (red.)

Bieszczady. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

Mapa dwustronna, wymiary 98x68 cm; obejmuje też przygraniczny obszar Słowacji, plastyczna rzeźba terenu, szlaki piesze, rowerowe, konne; atrakcje turystyczne i przyrodnicze; siatka GPS.

Wydawnictwo Kartograficzne „Compass” Wydanie XXIV, Kraków 2022

ISBN: 978-83-8184-402-4

 

 

Roman Trzmielewski (red.)

Bieszczady. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.

Mapa dwustronna, wymiary 98x68 cm; obejmuje też przygraniczny obszar Słowacji, plastyczna rzeźba terenu, szlaki piesze, rowerowe, konne; atrakcje turystyczne i przyrodnicze; siatka GPS.

Wydawnictwo Kartograficzne „Compass” Wydanie XXIV, Kraków 2022

ISBN: 978-83-8184-402-4

Kolejne wydanie, zaktualizowane i poprawione, szczegółowej mapy turystycznej w skali 1:50 000 Bieszczadów - jednego z najpopularniejszych rejonów Polski. Mapa jest dwustronna, z siatką GPS. Dzięki zastosowanej skali idealna do uprawiania wszelkich form turystyki. Zadbano o pokazanie sieci szlaków pieszych, rowerowych i konnych, ścieżek dydaktycznych i szlaków spacerowych. Naniesiono rezerwaty, zabytki architektury, ciekawostki przyrodnicze i historyczne.

 

Po jednej stronie obejmuje obszar od Bukowska i przeł. Łupkowskiej na zachodzie po Solinę, Jaworzec i Rabią Skałę na wschodzie oraz od Leska na północy po Ruskie i Rabią Skałę na południu. Druga strona mapy obejmuje obszar od Olszanicy i Rabiej Skały na zachodzie po granicę państwa na wschodzie oraz od Krościenka na północy po Sianki i przeł. Użocką na południu