Bieszczady. Mapa 1:50 000. Wyd. 2021

  • 10,00 zł

Wojciech Krukar

Bieszczady Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Mapa turystyczna, dwustronna, wymiary 68x98 cm, podkład satelitarny, siatka GPS. Wydanie V, Krosno 2021

ISBN: 978-83-7530-761-0

 

Wojciech Krukar

Bieszczady Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Mapa turystyczna, dwustronna, wymiary 68x98 cm, podkład satelitarny, siatka GPS. Wydanie V, Krosno 2021

ISBN: 978-83-7530-761-0

 

Jest owocem mrówczej pracy Wojciecha Krukara, który mozolnie od lat zbiera i opracowuje oryginalne nazewnictwo Bieszczadów. Stosy korespondencji z żyjącymi dawnymi mieszkańcami tych ziem, rozproszonymi po całym świecie, dały efekt wręcz niesamowity. Przywrócono pamięci ludzkiej nazwy terenowe sprzed okresu wysiedleń, nazwy fragmentów lasu, polanek, części wsi, połonin, nazwy - z istnienia, których nie zdajemy sobie nawet sprawy...
Zatem każdy miłośnik Bieszczadów, nie tylko wytrawny turysta, powinien sobie ją sprawić.

Niniejsza mapa obejmuje Bieszczady Zachodnie, ma przeto spore rozmiary. Zasięg mapy: na północy: Niebieszczany, Zagórz, Wańkowa; na południu: w zasadzie granica państwa; na wschodzie: Sianki i też w zasadzie granica państwa; na zachodzie: Bukowsko, Tokarnia 778 m., Komańcza, Przeł. Łupkowska.