Bieszczad 07

 • 27,00 zł

Bieszczad 7 Rocznik Towarzystwa 0pieki Nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

ISBN:ISSN 1425-8080

 

Bieszczad 7 Rocznik Towarzystwa 0pieki Nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki
ISBN:ISSN 1425-8080

 

Wstęp

 • Archeologiczne odkrywanie Bieszczadów. A. Cetera, J . Ginalski, J.Okoński, A. Szpunar

 • Ślad osadniczy z epoki kamienia na Wyspie Małej Jeziora Solińskiego. J. Lejawa
 • Zarys dziejów wsi Bandrów. M. Augustyn
 • Bandrów Narodowy. Kwestionariusz w sprawie badania środowiska. A. Tomera
 • Bandrów Kolonia. J. Frambach
 • Zabytki kultury materialnej w Bandrowie. B. Augustyn
 • Poliesczańskie alias Polańczyk. Nazwa Polańczyka i obiektów fizjograficznych znajdujących się na jego obszarze. B. Augustyn
 • Początki górnictwa naftowego w Bieszczadach. Maciej Augustyn
 • Pamiętnik z Kalnicy. S. Borek-Prek
 • Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (cz. V). Kolejka z Krościenka na Młyny. M. Darocha
 • Pada Generał ranny śmiertelnie. Personalistyczny mit heroiczny A. Burghard
 • Na północ od źródeł Sanu. Zabytki w wsiach nad rzekami Boberką i Jabłonką. M. Augustyn. A. Szczerbicki
 • Polsce zawsze wierny. T. Szewczyk
 • Listy i opinie
 • Autorzy fotografii, rysunków i map