Bieszczad 14

  • 27,00 zł

Bieszczad 14. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN:978-83-928621-0-9

 

Bieszczad 14. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Oddział Bieszczadzki

ISBN: 978-83-928621-0-9

344 strony formatu B5, wkładka barwna 16 stron, 146 zdjęć czarno-białych, reprodukcji i rysunków, 31 planów i mapek. Na okładce szałas pasterski w Radyczu (Bieszczady Wsch.) oraz fragment planu katastralnego Terki z 1852 r.Ustrzyki Dolne 2008

Spis treści
Wstęp
Maciej Augustyn: Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r. Cz. II. Dorzecze górnej Solinki
W. Korzeniewicz i W. Świątecki: Młyn i tartak wodny na Łemkowszczyźnie
Maciej Augustyn: Konflikt związany z budową tamy w Komarnikach w 1806 r. jako źródło informacji dla historii spławów na rzece Stryj
Bogdan Augustyn: W dolinie Stryja (część I). Zabytki we wsiach Łosiniec i Radycz
Andrzej Szczerbicki: Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Turce
ks. Mieczysław Józefczyk: Pętla bieszczadzka
Jadwiga Konopska: Wspomnienia z łagrowej odysei (1940-1946)
Mieczysław Darocha: Szlakami kolejek wąskotorowych w Bieszczadach (część XI). Kolejka z Woli Michowej do Łupkowa
Maciej Augustyn, Adam Szary: Stan zachowania dawnych sadów na terenie wsi Stebnik
Bolesław Baraniecki: Rafineria w Lesku
Paweł Czartoryski: Pierwsze całkowite przejście narciarskie głównego grzbietu Bieszczad zachodnich w Polsce Ludowej
Autorzy fotografii, rysunków i map