Beskid Myślenicki. przewodnik

  • 45,00 zł

Dariusz Dyląg, Piotr Sadowski

Beskid Myślenicki. Przewodnik

Wydanie III. Pruszków 2005. 352 str. formatu B6, oprawa twarda, liczne mapki, planiki i panoramy oraz ilustracje czarno-białe, wklejka ze zdjęciami barwnymi (32 str.)

ISBN: 83-89188-41-4

Dodruk cyfrowy

Dariusz Dyląg, Piotr Sadowski

Beskid Myślenicki. Przewodnik

Wydanie III. Pruszków 2005. 352 str. formatu B6, oprawa twarda, liczne mapki, planiki i panoramy oraz ilustracje czarno-białe, wklejka ze zdjęciami barwnymi (32 str.)

ISBN: 83-89188-41-4

Dodruk cyfrowy


Góry opisywane w tym przewodniku znane są raczej jako Beskid Średni, względnie Beskid Makowski. Terminu Beskid Myślenicki po raz pierwszy użył w 1938 r. dr Mieczysław Orłowicz, twórca turystycznego podziału Karpat. Wg jego koncepcji Beskid Myślenicki stanowił zachodnią część Beskidu Wyspowego, ograniczoną dolinami Skawy na zachodzie, Raby na południowym wschodzie i Stradomki na wschodzie.
Niniejszy przewodnik obejmuje swym zasięgiem centralną część Beskidu Myślenickiego,   najsilniej związaną z jego historycznym ośrodkiem - Myślenicami, bez położonych   na zachodzie masywów Chełmu i Mioduszyny oraz wyspowych gór Lubonia, Strzebla,   Lubogoszczy i Cietnia na południowym wschodzie.
Część turystyczna przewodnika zawiera opis 69 tras turystycznych (w tym 38   nieznakowanych) oraz 12 krótszych lub dłuższych wariantów tras. Trasy zgrupowano   w siedmiu podrozdziałach; dla każdego z nich opracowano odpowiednią mapkę.   Pierwszy z nich obejmuje Dalin i Pasmo Babicy, drugi - rejon gór Kotuń i Parszywka,   trzeci - okolice Koskowej Góry, czwarty - południową część Pasma Koskowej Góry,   piąty - masyw Zębolowej, szósty - rozległe pasmo Łysiny, siódmy - Pasmo Glichowca,   czyli tzw. Pogórze Dobczyckie. Każdy z tych regionów został krótko opisany   pod względem granic, topografii, komunikacji i najciekawszych atrakcji turystycznych.

W nagłówku każdej trasy podany jest jej skrótowy przebieg, wysokość nad poziom morza poszczególnych formacji i czas przejścia (tam i z powrotem).

Specjalną uwagę autorzy poświęcili regionalnym odznakom krajoznawczym: „Miłośnik Ziemi Myślenickiej” oraz „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej”.

Autorzy wykonali mrówczą pracę w terenie. Dzięki temu z przyjemnością można zwiedzić poszczególne miejscowości regionu (Myślenice, Dobczyce, Jordanów, Maków, Sułkowice), poznać atrakcje przyrodnicze (skałki, osuwiska, pomnikowe drzewa). Można dowiedzieć się kim są Kliszczacy i co właściwie oznacza nazwa Pcim. Można poszukać umocnień z lat obu wojen światowych oraz starożytnych kurhanów. Szczególnie cieszy znakomicie opracowana toponomastyka. W ten sposób  sprostowano szereg błędów, które pokutowały na mapach od połowy XIX w.

Notka o autorach

Dariusz Dyląg - rodowity myśleniczanin, przewodnik beskidzki i tatrzański, przewodnik terenowy i pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa, taternik i alpinista, informatyk i geograf (specjalizacja: sozologia), historyk-amator, publicysta i krytyk krajoznawczy, dziennikarz „Górskiej Gazety Internetowej”.

Piotr Sadowski - mieszkaniec Pcimia, przewodnik beskidzki i pilot wycieczek, z wykształcenia     geograf (specjalizacja: geoekologia), z zamiłowania także historyk i regionalista, działacz społeczny, autor monografii gminy Pcim oraz licznych artykułów w prasie lokalnej i pismach przewodnickich.