Bagna Biebrzańskie. Basen północny. Mapa turystyczna 1:50 000

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: TD Mapy
  • Waga: 0.06 kg
  • Dostępność: Kilka egzemplarzy

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 11,00 zł brutto
  • 12,00 zł

Anna D. Sadowska, Tomasz Darmochwał

Bagna Biebrzańskie. Mapa turystyczna 1:50 000

Basen północny, basen środkowy. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza od źródeł do Białego Grądu

Agencja TD, wyd. I. Warszawa 2014


ISBN: 978-83-88859-71-7

Anna D. Sadowska, Tomasz Darmochwał

Bagna Biebrzańskie. Mapa turystyczna 1:50 000

Basen północny, basen środkowy. Biebrzański Park Narodowy. Biebrza od źródeł do Białego Grądu

Agencja TD, wyd. I. Warszawa 2014


ISBN: 978-83-88859-71-7

Zasięg: od granicy państwa na wschodzie, przez Lipsk, Goniądz, Osowiec, do Olszowej Drogi i Mścich na południu. Na zachodzie mapa sięga po przedmieścia Grajewa, na południu po Mońki.
Mapa turystyczna „Bagna Biebrzańskie” obejmuje swym zasięgiem północny i środkowy basen Doliny Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien – największy w Europie Środkowej – ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego.
Mapa obejmuje prawie cały Biebrzański Park Narodowy.
W treści umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.
Na rewersie karton ze źródłami Biebrzy - okolice Lipska, oraz informator krajoznawczy i przyrodniczy.

Słowa kluczowe
Agencja “TD”, Tomasz Darmochwał, mapa turystyczna, szlak kajakowy, Pojezierze Suwalskie, Anna D. Sadowska, Bagna Biebrzańskie. Mapa turystyczna 1:50 000, Biebrzański Park Narodowy, Biebrza, Biały Grąd, Lipsk, Goniądz, Osowiec, Grajewo, Mońki, Bagna Biebrzańskie, dolina Biebrzy

Koniec słów kluczowych

Cena: 11,00 zł
symbol: d_mbag
waga: 62 g
kategoria: mapy turystyczne – Polska
Oficyna: Agencja “TD”
atrybut: w ofercie
ter_list: Białostockie  
pokrewne: d_mnar, d_mgnar, d_mhan, d_mrbial, d_mbial, d_mbieb, d_msuw, pol113, pi_aug, d_wama