Płaj 52 Almanach Karpacki - półrocznik Towarzystwa Karpackiego

  • 30,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 52 — półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2016

224 strony + wkładka barwna 8 str, 116 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 5 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2016

ISBN 978-83-85258-61-2. ISSN 1230-5898 (52)

Almanach Karpacki Płaj 52 — półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2016

224 strony + wkładka barwna 8 str, 116 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 5 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2016

ISBN 978-83-85258-61-2. ISSN 1230-5898 (52)

 

Spis treści

Zosia, która uratowała cerkiew — B. Mościcki
Mikołaj Seńkowski, fotograf Huculszczyzny — A. Wielocha
Połahna – Stanisława Vincenza przewodniczka po huculskiej duszy — L. RymarowiczI. i J. Zełenczuk
Czarnohora i jej unikatowe rośliny — J. Nesteruk
Iwan Franko u Jakibiuków w Krzyworówni nad Czeremoszem — H. Kutaszczuk
Hnitesa, czyli trzy dni w Górach Czywczyńskich — J. Gołkowski
Z dziejów Traktu Węgierskiego na Duklę — J. Kubit
Wrzesień 1939 na Przełęczy Dukielskiej — J. Kubit
Pipsztok 1 psp AK w Gorcach — R. M. Remiszewski
Przyczynek do poznania XIX-wiecznej Szczawnicy — M. Wawrzczak, J. Kozik
Zakręt Karpat — D. Księski
Co z tym Łukiem Karpat? — J. Montusiewicz
Miscellanea
Książki
Wkładka barwna: Wklejka z panoramami i widokami Czarnohory