Płaj 47 Almanach Karpacki - półrocznik Towarzystwa Karpackiego, jesień 2013

  • 32,00 zł 26,00 zł

Almanach Karpacki Płaj 47 - półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2013

208 stron + wkładka barwna 8 str, 85 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 4 mapki. Mapa załącznikowa „Karpaty Wschodnie” wydania przez PiTR Katrografia w 2014 r.

Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2014


ISBN 978-83-85258-55-1. ISSN 1230-5898 (47)

Almanach Karpacki Płaj 47 - półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, jesień 2013

208 stron + wkładka barwna 8 str, 85 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 4 mapki. Mapa załącznikowa „Karpaty Wschodnie” wydania przez PiTR Katrografia w 2014 r.

Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2014


ISBN 978-83-85258-55-1. ISSN 1230-5898 (47)

Spis treści Płaju 47

Roman Kumłyk 1948–2014

Katarzyna Chrzanowska-Grzesińska, Stefan Chrzanowski: Wspomnienia z Rafajłowej z lat 1939–1943
Jan Skłodowski: Rudolf Nardelli – życiorys legionisty,
Jan Skłodowski: Rafajłowa na pocztówkach Wundermanna,
Leszek Rymarowicz, Andrzej Wielocha: Tajemnica obelisku pod Sokólską Skałą,
Petro Szekeryk-Donykiw: O malfarach i popach,
Janusz Machulik: Listy do nieba,
Zbigniew Brynikowski, Jan Marchaj: Rekonesans w rumuńskich Karpatach Wschodnich,
Zbigniew Brynikowski: Wschodniokarpacka wyprawa przemyskich gimnazjalistów,
Bolesław Błażek: Na grzbiecie Czarnohory,
Jerzy Montusiewicz: Jeszcze raz o znakach polsko-rumuńskiej granicy,
Jerzy Montusiewicz: W poszukiwaniu Turystycznej Korony Gór Rumunii,
Michał Zatorski, Paweł Franczak: Historia wyryta w skale. Olchowieckie glify naskalne,
Mirosław J. Barański: Elektrownia wodna Jasenie,
Ryszard M. Remiszewski: Wielkopostne opony z Orawki,    
Paweł Franczak: Pamięć o katastrofalnych powodziach zapisana w lokalnych legendach,
Piotr Krzywda: Spór o Babią Górę,    
Książki
Miscellanea
Luźna wkładka – dwustronna mapa przeglądowa w skali 1:300000, Karpaty Wschodnie 1 (Bieszczady Wschodnie, Gorgany Cz. Pn.-Zach., Borżawa, Połonina Równa), Karpaty Wschodnie 2 (Gorgany, Czarnohora, Świdowiec, Góry Czywczyńskie, Karpaty Marmaroskie), wydanie II poprawione i uzupełnione, PiTR Kartografia.