Nad Uszwicą i Leksandrówką. Na kulturowych ścieżkach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego

  • 27.00 zł

Magdalena i Piotr Rochowscy

Nad Uszwicą i Leksandrówką. Na kulturowych ścieżkach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego

256 stron formatu A5 (13 x 21 cm), na papierze kredowym i w kolorze; liczne zdjęcia, plany i panoramki. Oprawa zintegrowana, na wyklejkach fragment austriackiej mapy okolic Wiśnicza

Zespół Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego, wyd. I, Kraków 2021

 

ISBN: 978-83-63113-96-4    

 

Magdalena i Piotr Rochowscy

Nad Uszwicą i Leksandrówką. Na kulturowych ścieżkach Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego

256 stron formatu A5 (13 x 21 cm), na papierze kredowym i w kolorze; liczne zdjęcia, plany i panoramki. Oprawa zintegrowana, na wyklejkach fragment austriackiej mapy okolic Wiśnicza

Zespół Parków Krajobrazowych woj. Małopolskiego, wyd. I, Kraków 2021

 

ISBN: 978-83-63113-96-4    

 

Od Autora

Kultura na szczycie 

Z doliny w stronę gór  

Zamczysko  

Wiśnickie kolumny  

Święty z Lipnicy 

Góra przy węgierskim trakcie 

Powstańcze krzyże  

Partyzanci spod Piekarskiej Góry 

Pustelnik z Bukowca  

Wojenna góra 

Gdzie jeszcze warto zajrzeć?  

a przyciągania  

Genius loci  

Polski magnat i włoski architekt 

Mistrz stiuków  

Z wizytą na dworze ostatniego Kmity 

Wielki malarz i małe miasteczko  

Mekka artystów 

Pogórze symboliczne

Język symboli  

Pierwszy przystanek symboliczny - miasto  

Drugi przystanek symboliczny - zamek  

Trzeci przystanek symboliczny - klasztor  

Czwarty przystanek symboliczny- rodzina Ledóchowskich  

Piąty przystanek symboliczny - palma lipnicka  

Szósty przystanek symboliczny - kościół św. Leonarda  

Siódmy przystanek symboliczny - kirkut  

Ósmy przystanek symboliczny - kapliczki, figury i krzyże  

Biret św. Jana 

Spowiednik czeskiej królowej  

Nepomuki kościelne, kapliczkowe i następne  

Krajobraz z kryminałem w tle  

Tajemnice starego rękopisu  

Młot na czarownice  

Kulturowe kryjówki  

Wędrówki z ogrodniczą łopatką i GPS-em  

Gdzie szukać skrzynek 

Przypisy

Materiały źródłowe 

Źródła archiwalnych zdjęć i ilustracji