Płaj 42. Almanach Karpacki

  • 31.40 zł 26.00 zł

Almanach Karpacki Płaj 42 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, wiosna 2011

ISBN 978-83-85258-50-6. ISSN 1230-5898 (42)

 
208 stron + wkładka barwna 16 str, 35 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 29 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2012

Almanach Karpacki Płaj 42 -  półrocznik Towarzystwa Karpackiego pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy, wiosna 2011

ISBN 978-83-85258-50-6. ISSN 1230-5898 (42)

 
208 stron + wkładka barwna 16 str, 35 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 29 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa – Pruszków 2012

42. numer „Płaju" poświęcony jest niemal w całości dwóm tematom. Blisko połowę jego objętości zajmuje relacja Dariusza Czerniaka z penetracji gór Metaliferi, które stanowią południową część gór Apuseni zamykających od zachodu Kotlinę Siedmiogrodzką. Ta grupa górska, choć wysokością nie imponuje, kryje w sobie bez liku atrakcji krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych.

Drugi blok tematyczny dotyczy wprawdzie tylko jednej góry, ale nie jakiejś tam przypadkowej, lecz legendarnej Hnitesy w Górach Marmaroskich. Jerzy Montusiewicz i Jerzy Warakomski podchodzą do niej od razu z trzech stron. Poprzez historię jej zdobywania i poznawania od początku XIX wieku po czasy najnowsze, poprzez ewolucję jej nazwy, wreszcie poprzez wrażenia z zupełnie współczesnej wędrówki w tym rzadko odwiedzanym zakątku Karpat.

Zawartość tomu:
Dariusz Czerniak, Szlakiem wulkanów w poszukiwaniu złota. Góry Metaliferi
Bolesław Hyła, Rumunia OffRoad
Jerzy Montusiewicz, Hnitesa - przyczynki do historii poznania i zdobywania szczytu
Jerzy Warakomski, Imię góry. Panorama Hnitesy od strony językowej
Jerzy Montusiewicz, Hnitesa 2011
Mieczysław Samborski, Bogusław Tomaszewski, Wymiana terytoriów przygranicznych między Polską Ludową i ZSRR w 1951 r. Przesiedlenie Bojków z rejonu Ustrzyk Dolnych
Kalendarium Towarzystwa Karpackiego