Płaj 41. Almanach karpacki

  • 31.40 zł 26.00 zł

Płaj 41. Almanach Karpacki.  Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN: 978-83-85258-48-3

200 stron + wkładka barwna 16 str, 83 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 12 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. ISBN 978-83-85258-48-3. ISSN 1230-5898 (41).

Zawartość tomu:
Magdalena Michniewska, Drewniane cerkwie regionu Lăpuş;        
Maciej Śliwa, Konfederacka „stolica”;
Bogusław Tomaszewski, Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy;
Jerzy Montusiewicz, Pięć nieznanych polsko-rumuńskich znaków granicznych;
Bogusław Tomaszewski, Wytyczenie polsko-radzieckiej granicy państwowej na odcinku bieszczadzkim;
Zbigniew Sikora, W poszukiwaniu śladów dawnych Sianek;
Damian Markowski, Czystka etniczna ludności polskiej Karpat Wschodnich i Podkarpacia (luty–wrzesień 1944). Zarys problematyki;
Władysław Schmidt, Czarnohora w śniegu;
Dmytro Biłohołowy, Gniew Czarnohory;
Petro Hryhorczuk, Norbert Okołowicz — przyjaciel Huculszczyzny. W 120. rocznicę urodzin;
Jarosław Zełenczuk, Petro Hryhorczuk, Z historii Muzeum Huculszczyzny w Żabiu Ilci;
Grzegorz Rąkowski, Jaruzelscy i Cybulscy nad Czeremoszem;
Adam Bartosz, Cygańscy twórcy z Podtatrza;
Adam Bartosz, Bobowskie wesele na Brooklynie;
Z.K., Łopienka – kłopoty z kamieniem;
Miscellanea;
Fotografie barwne I-XVI