Płaj 38. Almanach karpacki

  • 32.00 zł 26.00 zł

Płaj 38. Almanach Karpacki.  Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:978-83-85258-45-2

 

224 strony, 88 ilustracji - zdjęć czarno-białych i rysunków, 8 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. ISBN 978-83-85258-45-1. Warszawa wiosna 2009

Do tomu dołączona jest reedycja mapy WIG, arkusz Rafajłowa powiększony do skali 1:75 000, wydana przez PTR Kartografia.

W numerze niniejszym, w zasadzie monograficznym, opublikowano materiały z sesji popularno-naukowej: "Rafajłowa - w 95 rocznicę walk II Brygady Legionów Polskich", zorganizowanej przez Towarzystwo Karpackie w dniach 9-11 października 2009 r. Celem sesji było przypomnienie karpackiej epopei Legionów Polskich a zwłaszcza epizodu zwanego "rzecząpospolitą rafajłowską". Z innych spraw odnotujmy ciąg dalszy sporu o miejsce, gdzie znajduje się główne źródło Sanu.

Zawartość tomu:
Jan Skłodowski: Spacer historyczny po Rafajłowej
Jan Skłodowski: Rzeczpospolita rafajłowska. Epizody wojenne i pomniki legionowe
Konstanty Edward Cieszkowski: Pierwsze strzały w Rafajłowej
Tadeusz M. Trajdos: Szlak bojowy II Brygady Legionów Polskich od marca 1915 r.
Andrzej Wielocha: Dzieje kompanii huculskiej 2 pułku piechoty Legionów Polskich
Paweł Ziemnicki: Stanisław Strzelecki - bohater spod Kirlibaby
Leszek Rymarowicz: Pułkownik Norbert Okołowicz (1890-1943). Kartki do biografii
Norbert Okołowicz: Noc z 15 na 16 lutego w II Brygadzie
Norbert Okołowicz: Jek perszyj moseżnyckyj majster staw opryszkom
Darusz Dyląg: Marsz zimowy "Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich". Przyczynek do genezy i realizacji
Katarzyna Tur-Marciszczuk: Koleje życia Jerzego Tura we wspomnieniach córki
Rozmowy z Ojcem i Mamą. Katarzyna Tur-Marciszczuk rozmawia z Jerzym Turem i Barbarą Tondos
Jerzy Tur: Zasadnicze cechy drewnianych cerkwi z okresu od XVI do początku XVII wieku
Wojciech Krukar: O trzech źródłach Sanu
Anna Warzecha: O cerkiewnych tkaninach liturgicznych Beskidu Sądeckiego. Przeszłość i teraźniejszość
Miscellanea