Płaj 36. Alamanach Karpacki

 • 32.00 zł 26.00 zł

Płaj 36. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:978-83-85258-43-8

 

224 strony, 102 ilustracje — zdjęcia czarno-białe i rysunki, 12 mapek i planów. 16 stronicowa wkładka ze zdjęciami kolorowymi. Warszawa wiosna 2008

W niniejszym tomie zwraca uwagę opowieść Piotra Janki o Wodociągu Turczekowskim — 1/4 objętości numeru. Przy okazji autor oprowadza po Kremnicy i zaznajamia z problematyką kopania złota. Pod względem ilości artykułów Płajowi 36 można by dać podtytuł: "U źródeł Sanu, Dniestru i Stryja" — polecamy zwłaszcza opowieść o odkryciu przez Wojciecha Krukara, po latach poszukiwań, prawdziwego źródła Sanu, o którym pisali przed wojną Wrzosek i Orłowicz i które znajduje się między torami kolei a szosą na przełęcz Użocką, czyli na wschód (sic!) od linii kolejowej. Ciekawostką numeru jest też opis-inwentaryzacja zachowanych żeliwnych słupków na dawnej granicy polsko-rumuńskiej.

Ratujmy cerkiew w Baligrodzie!
Wszystkim, którym droga jest idea ratowania zabytków prosimy o wsparcie budowy;
kontakt: 602 230-616;
Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie;
nr konta: 58 8642 1012 2003 1203 5694 0001

Zawartość tomu 36

 • Piotr Janko: Wodociąg turczekowski i inne zabytki techniki "złotej" Kremnicy
 • Mirosław J. Barański: Zagadkowa Mraźnica
 • Łukasz Łuczaj: Bukiety święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej w Beskidzie Niskim i Dołach Jasielsko-Sanockich
 • Ewa Bryła: W dolinie Tyrawki
 • Wojciech Krukar: Gdzie jest główne źródło Sanu?
 • Tomasz Kosiek: Współczesne wesele we wsi rejonu turczańskiego w ukraińskich Karpatach
 • Ewelina Grygier: Bitla
 • Łukasz Quirini-Popławski: Muzeum Huculskie w Żabiem. Historia powstania, funkcjonowanie, współczesne próby reaktywacji
 • Tadeusz M. Trajdos: Garść wspomnień i spostrzeżeń z Pokucia. Lato i jesień 2008
 • Maria Danuta Domosławska-Baraniecka: Do Rafajłowej
 • Witold Grodzki: Stan zachowania żeliwnych słupków dawnej granicy polsko-rumuńskiej
 • Ziemowit Szczerek: Ostatni Niemiec w Waldhütten
 • Urszula Jodłowska: Zespół "Someşul Napoca". Między wyjątkowością a uniwersalnością rumuńskiego folkloru
 • Paweł Rutkowski: Okupacja Pokucia przez wojska rumuńskie (maj–sierpień 1919). Aspekty militarne i polityczne
 • Zenon Staniszewski: Karpacka mieszanka filatelistyczna. Odcinek VI
 • Miscellanea
 • Abstracts