Płaj 35. Almanach Karpacki

 • 29.00 zł 24.00 zł

Płaj 35. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:978-83-85258-42-1

 

232 strony, 72 ilustracje — zdjęcia czarno-białe i rysunki. 32 stronicowa wkładka ze zdjęciami archiwalnymi w sepii. Załączniki: dwie pocztówki konkursowe oraz zakładka-reklamówka Stowarzyszenia Ratowania cerkwi w Baligrodzie. Warszawa jesień 2007

Niniejszy tom jest szczególny, ponieważ w całości poświęcony jest Huculszczyźnie. Składa się głównie z przedruków i tłumaczeń wartościowych artykułów sprzed lat, do których dostęp bywa utrudniony. W tematyce tomu dominują trzy wybitne postacie zasłużone dla Huculszczyzny: Stanisław Vincenz, Petro Szekeryk-Donykiw — wójt Żabiego oraz Piotr Kontny.
Nadto warto odnotować artykuł Jana Wiśniewskiego o "doboszowej" poezji, a w nim pierwsze polskike tłumaczenie poematu "Dobosz" Jurija Fedkowycza.

Ratujmy cerkiew w Baligrodzie!
Wszystkich, którym droga jest idea ratowania zabytków prosimy o wsparcie budowy; kontakt: 602 230-616;
nr konta: 58 8642 1012 2003 1203 5694 0001


Zawartość tomu 35

 • Uwaga, konkurs!
 • O ilustracjach
 • Andrzej Ruszczak: Stanisława Vincenza i Jerzego Stempowskiego perypetie na granicy węgierskiej (1939–1940)
 • Andrzej Ruszczak: Korespondencja Stanisława Vincenza i Marijki Mogoruk
 • Stanisław Vincenz: O czasie huculskim (wycieczkowe wspomnienia i refleksje)
 • Michał Kaczmarek: Śladami Stanisława Vincenza po Huculszczyźnie
 • Dariusz Dyląg: Vincenz — potrzeba własnej mitologii
 • Andrzej Wielocha, Petro Szekeryk-Donykiw: Biografia nie całkiem kompletna
 • Petro Szekeryk-Donykiw: Fłojera dziadka Iwańczyka
 • Petro Szekeryk-Donykiw: Czarownik Ołeksy
 • Andrzej Ruszczak, Patrice M. Dabrowski: Piotr Kontny — zapoznany badacz Huculszczyzny
 • Piotr Kontny: Goci, Huculi i... August III
 • Jan M. Wiśniewski: Dobosz Bielowskiego i Dobosz Fedkowycza
 • Wyznaczenie granicy polsko-rumuńskiej
 • Christian Sénéchal: Podroż przez Polskę
 • Lidio Cipriani: Włoski uczony o Hucułach
 • Karolina Kwiecień: Świętowanie po huculsku
 • Patrice M. Dabrowski: "Odkrywanie" galicyjskich pograniczy: przypadek Huculszczyzny
 • Książki
 • Abstracts