Płaj 32. Almanach Karpacki

 • 29.00 zł 24.00 zł

Płaj 32 Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Lubońskiego, Tadeusza Andrzeja Olszańskiego i Andrzeja Wielochy

ISBN:83-85258-39-6

 

216 stron, 71 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 8 mapek, 8 stronicowa wkładka czarno-biała (nostalgiczna — archiwalne zdjęcia Beskidu Niskiego, jakiego już nie ma). Warszawa wiosna 2006

Co to się narobiło? Treść Płaja 32 wyraźnie preferuje zachodnie Karpaty! Na wschodzie ledwie zahacza o Bukowinę — w bardzo ciekawym artykule W. Jankowskiego. Na zachodzie zaś przekracza Dunaj, gdzie w okolicy Hainburga też (podobno) są jeszcze Karpaty, co starają się udowodnić Z. Staniszewski i T. Smoliński. Z innych tekstów Redakcja poleca szkic J. Skłodowskiego o Wundermannie — żydowskim karczmarzu z Rafajłowej oraz urocze huculskie "Opowieści Babci zza Górki" Karoliny Kwiecień. Jedna z tych opowieści czyni z Piłsudskiego dobrego króla, który wymierza sprawiedliwość złemu panowi.

Tom otwierają dwa teksty okolicznościowe, którymi W. Cz. Redakcja postanowiła uczcić setną rocznicę powstania lwowskiego AKT.

Zawartość numeru

 • Andrzej Wielocha: Wszyscyśmy z tego AKT-u
 • Mieczysław Orłowicz: Karpaty 1907. Ze wspomnień turystycznych
 • Wojciech W. Wiśniewski: Jeszcze o Macieju Boguszu Stęczyńskim i rabacji 1846 roku. Nieznany poemat o rzezi galicyjskiej
 • Wojciech Jankowski: Ukraińcy, Rumuni i Polacy bukowińscy wobec kwestii przynależności Bukowiny w 1918 roku
 • Jan Skłodowski: Wundermann w Rafajłowej
 • Claus Stephani: Gdy wzywa toaka
 • Zbigniew Tomaszewski: Hnitesa, wrzesień 2006
 • Karolina Kwiecień: Opowieści Babci zza Górki. Impresje huculskie
 • Zbigniew Sikora: Źródło Sanu — gdzie jest naprawdę?
 • Adnaw.: Zabobony, pieśni i obrzędy ludu mieszkającego u źródeł Sanu i Dniestru
 • Roman Frodyma: Gorące wzgórza. Z walk w rejonie Nowego Żmigrodu w maju 1915 roku
 • Jolanta Flach: Działo się w Jurgowie. Jurgowskie opowieści
 • Adam Bartosz: Teresa Mirga — cygańska poetka z Czarnej Góry na Spiszu.
 • Wiersze Teresy Mirgi,
 • Zenon Staniszewski, Tomasz Smoliński: Małe Karpaty. Reminiscencje z wyprawy turystyczno-krajoznawczej
 • Zenon Staniszewski: Karpacka mieszanka filatelistyczna (odcinek III)
 • Szymon Modrzejewski: Prace Nieformalnej Grupy Kamieniarzy "Magurycz" latem i jesienią 2005 roku
 • Książki
 • Miscellanea
 • Abstracts