Płaj 31. Almanach Karpacki

 • 29.00 zł 24.00 zł

Płaj 31. Jesień 2005. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:83-85258-38-8

 

216 stron, 62 ilustracje — zdjęć czarno-białych i rysunków, 14 mapek, 16 stronicowa wkładka kolorowa. Mapa grzbietowa okolic Rozrogów na wklejce. Warszawa jesień 2005

Zaczynamy zatem czwartą dziesiątkę "Płajów" — nostalgicznie zauważa Redakcja.

Jedną trzecia numeru zajmują dwa artykuły Tomasza Boruckiego. Pierwszy z nich: Spostrzeżenia i materiały z wyprawy do źródeł Czeremoszu stanowi bardzo szczegółową analizę piśmiennictwa na temat mitycznych "Rozrogów" Wincentego Pola, zakątkowi Karpat u zbiegu historycznych granic Rzeczypospolitej, Węgier i Mołdawii. Drugi z artykułów: Działo się "pod Siwą Skałą" to wnikliwe omówienie dwóch nieznanych dotąd tatrzańskich rysunków z pocz. XIX w. Z innych artykułów: Martina Hajdinjak i Piotr Skrzypiec prowadzą do osobliwości munteńskiego przedgórza Karpat: solnych jaskiń, skalnych pustelni i "żywego ognia"; Andrzej Kolbusz zaś przyrządza smakowite szkice rodzajowe z życia górskich przysiółków w Beskidzie Sądeckim.

Zawartość numeru

 • Tomasz Borucki: Spostrzeżenia i materiały z wyprawy do źródeł Czeremoszu
 • Mieczysław Wo?nowski: Czeremoszem do Żabiego
 • Marek Majerczak: Czerwcowy podmuch Świdowca
 • Jan Środoń, Andrzej Łaptaś: Bliśnica i Szeszuł zimą
 • Tomasz Borucki: Działo się "pod Siwą Skałą". Analiza dwu rysunków z Teki Blumenfelda
 • Jolanta Flach: Tam, gdzie doskwierał głód. Sucha Góra i Głodówka
 • Monika Nyczanka: Zagadki Ganowiec
 • Martina Hajdinjak, Piotr Skrzypiec: O wybranych ciekawostkach południowego skraju rumuńskich Karpat
 • Karol Jasiński: Wokół Retezatu krążąc
 • Natalia Figiel, Janusz Górecki: Więzi lokalne w polskich wioskach na południowej Bukowinie
 • Wojciech W. Wiśniewski: Maciej Bogusz Stęczyński jako ofiara rabacji galicyjskiej 1846 roku
 • Adam Bartosz: Zawstydzająca pamiątka rabacji
 • Andrzej Kolbusz: Opowieści Jędrusia z Kordowca
 • Jan Skłodowski: Krzyż Legionów
 • Książki
 • Miscellanea