Płaj 30. Almanach karpacki

 • 29.00 zł 24.00 zł

Płaj 30. Wiosna 2005. Almanach Karpacki — półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:83-85258-37-X

 

216 stron, 73 ilustracje — zdjęć czarno-białych i rysunków, 14 mapek, 16 stronicowa wkładka kolorowa. Mapa orograficzna Gorganów na wklejce. Warszawa 2005.

W numerze polecamy zwłaszcza artykuł Tomasza Boruckiego o Krępaku. Omawia on oszałamiającą karierę tej nazwy, dziś już prawie zupełnie zapomnianej. Artukuł jest efektem ogromnej pracy badawczej wykonanej przez Autora tak w bibliotekach, jak i w terenie. Bardzo interesujące jest Latopis parafialny z Kalnicy koło Baligrodu — fascynujący dokument epoki w bieszczadzkiej mikroskali. Warto zwrócić uwagę na artykuł Wojciecha Krukara przedstawiający Gorgany z punktu widzenia geografii fizycznej i geologii oraz na sprawozdanie z prac Nieformalnej Grupy Kamieniarzy "Magurycz".

Na przedostatniej stronie numeru istny hicior — zdjęcia i krótkie notki biograficzne Wielce Czcigodnych Redaktorów — rewelacja

Zawartość numeru

 • Papież Jan Paweł II — pielgrzym i turysta
 • Tomasz Borucki: O nazwie Krępak i pokrewnych
 • Tomasz Borucki: Przyczynki do analizy tatrzańskiego nazewnictwa Stanisława Staszica
 • Wojciech Krukar: Materiały do geografii Gorganów
 • Tadeusz M. Trajdos: Mendykanci na średniowiecznym Spiszu
 • Latopis parafialny z Kalnicy koło Baligrodu
 • Damian Nowak: Przyczynek do historii greckokatolickiego dekanatu dukielskiego
 • Mirosław Barański: Z dziejów turystyki w przełomie Hornadu w Słowackim Raju
 • Ryszard M. Remiszewski: Orawski pielgrzym. O Ignacym Dziurczaku-Brzezowickim
 • Jolanta Flach: W Lendaku i w Rabczycach
 • Zenon Staniszewski: Karpacka mieszanka filatelistyczna (odcinek II)
 • Marek Majerczak: Gorgany sierpniowe
 • Stanisław Figiel: Trzydzieści lat na ścieżkach Mioricy. Moja przygoda z Rumunią
 • Szymon Modrzejewski: Prace Nieformalnej Grupy Kamieniarzy w 2004 i wiosną 2005 roku
 • Recenzje
 • Miscellanea
 • Redaktorzy "Płaju"