Magury 2007

  • 19.00 zł

Magury 2007. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom

Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

ISSN:1505-4993

 

208 stron, 75 zdjęć czarno-białych i reprodukcji, 4 plany i mapki. Warszawa 2007

W numerze obrodziło artykułami o tematyce religijnej: Andrzej Stachowiak zajmuje się wyznaniowym "dzisiaj" Łemkowszczyzny, Joanna Okulska religijnością Łemków w świetle badań socjologicznych. Bogdan Huk w reportażu ze Lwowa wiąże tematykę wiary z wysiedleniami, o których też mowa w tym numerze Magur. Paweł Przybylski po raz kolejny przypomina przebieg akcji "W", jej motywy i skutki.

Spis treści Magur 07

Od redakcji
- Agnieszka Skieterska - Pół wieku w górach, czyli o maniakach krzala z SKPB
- Paweł Przybylski - 60. rocznica akcji "Wisła"
- Andrzej Stachowiak - Wyznaniowe dzisiaj Lemkowszczyzny (17 lat później)
- Joanna Okulska - Religijność Łemków w świetle badań socjologicznych
- Bogdan Huk - Rusin, Rusnak, Łemko to najcenniejszy dar Boga
- Ks. Stefan Salasz - Latopis parafii Krempna Dekanatu Dukielskiego 1934-1942
- Tatiana i Grzegorz Bowanko - Krótki tekst o krempskim Łemku Cimku "Mikowajciu" i o św.
Mikołaju Cudotwórcy
- Bartosz Pająk - Wiersz o spalonej ikonie
- Stanisław Kryciński - Nieistniejące dwory obronne w Samoklęskach i Płonnej
- Anna Ostrowińska - W dorzeczu Białej - część II
- Wojciech W. Wiśniewski - Wielki pożar Rymanowa w 1839 roku
- Urszula Janicka-Krzywda - Święta Zofia - tropami hagiograficznej legendy
- Joanna Mikowska - O przenikaniu wzorów kijowskich
- Bartosz Pająk - Zamek Kamieniec w literaturze romantycznej i nieco późniejszej
- Aneta Załuga - Beskid Niski w sieci
- Tadeusz Kiełbasiński - Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2006 roku
- Varia