Magury 2006

  • 19.00 zł

Magury 2006. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu

Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

ISSN:1505-4993

 

224 strony, 79 zdjęć czarno-białych, 3 plany i mapki. Warszawa 2006

Redakcja poleca artykuł Urszuli Janickiej_Krzywdy o eremicie św. Onufrym; Tomasza Fuersta o losach murowanej cerkwi w Boguszy; Stanisława Krycińskiego o dawnym Olchowcu oraz przedruk archiwalnej kroniki szkoły w Gładyszowie z lat 1926-38.

Spis treści Magur 06

Od redakcji
- Stanisław Kryciński “Olchowiec”
- Michał Wirchniański “Kronika szkoły w Gładyszowie”
- Anna Ostrowińska “W dorzeczu Białej - część I”
- Tatiana i Grzegorz Bowanko “Krótki opis nieistniejącej już wsi Żydowskie”
- Adam Baniak “Uroczy to polski zakątek, owo Operne”
- Paweł Stefanowski “Klimkówka”
- Tomasz Ch. Fuerst “Restauracja murowanej cerkwi w Boguszy”
- Urszula Janicka-Krzywda “Święty Onufry - eremita z Pustyni Tebaidzkiej”
- Roman Węgrzyniak “Związki biskupa Jozafata Kocyłowskiego z jego rodzinną miejscowością - Pakoszówką”
- Wojciech W. Wiśniewski “Beskid Niski i Pogórza Środkowo-Beskidzkie w życiu i twórczości Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890)
- Kamil Ruszała “Sprawozdanie z działalności w roku 2006 Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarza z I Wojny Światowej w Galicji
- Tadeusz Kiełbasiński -Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2005 roku
- Varia