Rumunia Południowa

  • 39.00 zł

Stanisław Figiel

Rumunia Południowa. Banat – Oltenia – Muntenia – Dobrudża

376 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm) plus 32 strony barwne, 53 zdjęciać czarno-białe, 48 mapek i planów, okładka miękka ze skrzydełkami, wewnątrz przedniego przeglądowa mapka regionów Banat i Oltenia, wewnątrz drugiego przeglądowa mapka Muntenii i Dobrudży.

Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, wyd. I, Pruszków 2020

ISBN: 978-83-8122–026–2

Stanisław Figiel

Rumunia Południowa. Banat – Oltenia – Muntenia – Dobrudża

376 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm) plus 32 strony barwne, 53 zdjęciać czarno-białe, 48 mapek i planów, okładka miękka ze skrzydełkami, wewnątrz przedniego przeglądowa mapka regionów Banat i Oltenia, wewnątrz drugiego przeglądowa mapka Muntenii i Dobrudży.

Oficyna Wydawnicza “Rewasz”, wyd. I, Pruszków 2020

ISBN: 978-83-8122–026–2

Cztery historyczne krainy składające się na Rumunię Południową repre­zentują zadziwiającą różnorodność krajobrazów naturalnych i kulturowych. Na zachodnim krańcu opisywanego terenu mamy Timiszoarę, krasowe wąwozy i jaskinie Gór Banackich oraz majestatyczny przełom Dunaju. W pagórkowatej Oltenii czeka na nas moc pięknie położonych zabytkowych monasterów, historia wielu z nich sięga średniowiecza. Znajdziemy tu także specyficzne ziemiańskie rezydencje obronne, cule – znak rozpoznawczy krainy. W większości płaska, „nie­ciekawa” Muntenia to kolebka wołoskiej państwowości ze starymi, pełnymi zabytków stolicami książęcymi i dzisiejszą stolicą – wielkomiejskim, dwumi­lionowym Bukaresztem. W pobliżu leżą też wielkie kurorty górskie oraz osobliwości przyrodnicze, z których najciekawsze są Wulkany Błotne. I na koniec Dobrudża, kraina rumuńska dopiero od niewiele ponad stu lat, z piaszczystymi plażami Morza Czarnego oraz reliktami antycznej i średniowiecznej historii - starogreckimi, rzymskimi, bi­zantyjskimi, genueńskimi, wreszcie tureckimi. Wspaniałą przyrodniczą atrakcją jest ogromna, pełna dzikiego ptactwa Delta Dunaju, którą można zwiedzać tylko łodzią. A dla sma­koszy jeden z dwóch największych w Rumunii ośrodków produkcji wina (Murfatlar).

Nad wszystkim krainami górują wyniosłe pasma Karpat Południowych – raj dla miłośników tradycyjnej turystyki górskiej.Spis treści

Zakres przewodnika

Jak korzystać z przewodnika

RUMUNIA POŁUDNIOWA Z LOTU PTAKA

Przegląd atrakcji krajoznawczych

Nieco geografii

Położenie i podstawowe dane

Topografia i geomorfologia

Hydrografia

Klimat

Środowisko przyrodnicze

Szata roślinna

Świat zwierzęcy

Ochrona przyrody

Zagadnienia gospodarcze

Ludność, kultura, tradycja

Rozmieszczenie ludności

Struktura etniczna

Stosunki wyznaniowe

Kultura ludowa

W kręgu historii

Krótkie kalendarium historyczne Rumunii południowej

Od pradziejów do podbojów rzymskich

Czasy wędrówki ludów

Kształtowanie się hospodarstwa wołoskiego

Wołoszczyzna za rządów Mirczy Starego

Prawda i legenda o Władzie Palowniku

Pierwsza próba zjednoczenia ziem rumuńskich

Constantin Brâncoveanu i rządy fanariotów

Banat w XVIII i XIX w.

Powstanie Tudora Vladimirescu

Wołoszczyzna i Dobrudża w zjednoczonej Rumunii

I wojna światowa na Wołoszczyźnie

România Mare

Rumunia w II wojnie światowej

Epoka Ceauşescu

Rewolucja 1989 r.

Trudne drogi do demokracji

BANAT

Na banackiej nizinie

Od granicy węgierskiej do Timiszoary

Timiszoara

Lugoj

Ciekawostki okolic Lugoj

W Górach Banackich

Reşiţa

Caraşova

Wąwóz Caraşu

Anina i Steierdorf

Góry Semenic

Wąwóz Nery

Wschodnie krańce Banatu

Caransebeş

W górach Muntele Mic i Ţarcu

Băile Herculane

Okolice Băile Herculane

Przełom Dunaju

Orszowa

Przez Żelazne Wrota

Wodą do Wielkich i Małych Kotłów

Czeskie wioski w gorach Almăj i Locvei

OLTENIA

Zachodnie krańce Oltenii

Z Orszowej do Turnu Severin

Drobeta – Turnu Severin

Wyspa Şimian

Cerneţi

Trasa olteńskich ponorów

U podnóży gór Vâlcan

Monaster Tismana

Hobiţa

Runcu i Cheile Sohodol

Târgu Jiu

W górę Jiu

Monaster Lainici

Góry Vâlcan

Przez cały grzbiet

Na główny grzbiet od południa

Między Jiu a Oltem

Skansen w Curtişoarze

Monaster Crasna

Transalpiną w Parâng

Baia de Fier

Monaster i jaskinia Polovragi

Horezu

Măldăreşti

Monastery Bistriţa i Arnota

Băile Govora i okolice

Râmnicu Vâlcea

W górę Oltu

Monaster Cozia

Masyw Cozia

W górach Căpătânii i Lotru

Środkowa Oltenia

Broşteni

Monaster Strehaia

Monaster Gura Motrului

Cule w środkowej części dorzecza Jiu

Krajowa

Południowa Oltenia

Brâncoveni

Caracal

Przeprawy przez Dunaj do Bułgarii

MUNTENIA

Północno-zachodnia Muntenia

Curtea de Argeş

Zamek Poienari

Cula w Retevoieşti

Câmpulung

Mauzoleum Dragoslavele

Ku granicy Wołoszczyzny

Wąwozy i jaskinie w okolicy Podu Dâmboviţei

W Góry Fogaraskie od południa

Drogą Transfogaraską przez góry

Ze schroniska Capra nad jezioro Capra

Ze schroniska Capra do Okna Smoka

Od hotelu „Piscul Negru” na przełęcz pod Negoiu

Na Negoiu przez grzbiet Podeanu

Znad jeziora Vidraru na Moldoveanu

Góry Iezer-Păpuşa

Duża pętla gór Iezer

Mała pętla gór Iezer

Okolice Piteşti i Târgovişte

Piteşti

Cula Racoviţa

Skansen w Goleşti

Scorniceşti — rodzinna wieś Ceauşescu

Târgovişte

Monaster Dealu

Dolina Prahovy

Ploeszti

W górę doliny Prahovy

Sinaia

Buşteni

Azuga

Góry Bucegi

z Buşteni na Omul

Dolina Jałomicy

Góry Baiului

Dolina Teleajen

Văleni de Munte

Slănic

Ku przełęczy Bratocea

Bukareszt

Starówka

Na południe od centrum

Dzielnice żydowska i ormiańska

Bukareszt wielkomiejski

Dzielnice północne

Na zachód od centrum

Okolice Bukaresztu

Snagov

Monaster Căldăruşani

Pałac w Mogoşoaia

Buftea

Fort Jilava

Monaster Cernica

W górę Buzău

Buzău

Wulkany Błotne

W górnym biegu rzeki Buzău

Na wschodnich krańcach Muntenii

Rymnik

Braiła

Na naddunajskiej równinie

Alexandria i cygańskie pałace w Buzescu

Turnu Măgurele

Giurgiu

Olteniţa

Călăraşi

Z Bukaresztu do Dobrudży

DOBRUDŻA

Od mostu króla Karola I do Konstancy

Most Karola I i kanał Dunaj – Morze Czarne

Medgidia

Murfatlar

Wał Trajana

Inne drogi do Konstancy

Przez środkową Dobrudżę

Monaster Dervent

Adamclisi

Konstanca

Spacer po starej Konstancy

Poza starówką

Wybrzeże na południe od Konstancy

Eforie i okolice

Costineşti

„Planetarne” kurorty

Mangalia

Vama Veche

Na północ od Konstancy

Mamaia

Năvodari

Histria

Okolice Babadag

Babadag

Slava Rusă

Slava Cercheză

Jurilovca

Twierdza Enisala

Delta Dunaju

Tulcza

Wzdłuż Braţul Sulina

Sulina

Wzdłuż Braţul Sf. Gheorghe

Sfântu Gheorghe

Wzdłuż Braţul Chilia

Chilia Veche

Od Chilii do morza

Północno-zachodnia Dobrudża

Monaster Celic-Dere

Niculiţel i Cocoş

Isaccea

Tichileşti

Góry Măcin

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem

Dokumenty i wyposażenie

Pieniądze

Telekomunikacja i internet

Bezpieczeństwo i zdrowie

Co jeszcze zabrać

Kiedy jechać?

Kwestie obyczajowe

Drogi i komunikacja

Dojazd do południowej Rumunii

Sieć drogowa południowej Rumunii

Transport publiczny

Zagospodarowanie turystyczne

Noclegi

Turystyka górska

Informacja turystyczna

Kuchnia rumuńska

Język i porozumiewanie się

Mini-słowniczek polsko-rumuński

Wybór literatury

Przewodniki górskie z serii „Munţii Noştri”

Przydatne strony internetowe

Przydatne mapy przeglądowe

Mapy górskie i turystyczne

Skorowidz nazwisk

Skorowidz nazw geograficznych