Żabie. Czarnohora. Reedycja mapy topograficznej WIG

  • 10.00 zł

Żabie. Czarnohora. Reprint mapy WIG powiększony do skali 1:75 000

ISBN:83-86240-70-9

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Pas 56, słup 39, arkusz Żabie powiększony do skali 1:75 000 i unacześniony. Wydanie pierwsze, Warszawa 2002 r.

Mapa krajoznawcza na podkładzie topograficznym WIG. Obejmuje Czarnohorę (Howerla 2061 m, Pietros 2020 m, Pop Iwan 2022 m), północną część Połonin Hryniawskich ze Skupową 1580 m oraz fragment Karpat Pokucko-Bukowińskich z Białą Kobyłą 1479 m. Są to tereny zamieszkałe przez Hucułów. Dlatego na odwrocie zamieszczono artykuł Henryka Gasiorowskiego z tomu XI Wierchów z 1933 r. p.t. "O Hucułach w Czarnohorze". Prócz tekstu zreprodukowano 20 fotografii. Dokonano aktualizacji przebiegu szos, naniesiono nowe mosty. Zaznaczono atrakcyjne ostańce piaskowcowe i zabytkowe cerkwie. Teren pokazany na mapie to świat opiewany przez Stanisława Vincenza w eposie "Na wysokiej połoninie".

Mapa jest nader przydatna dla wytrawnych turystów, lecz posługiwanie się nią wymaga pewnej wprawy, ponieważ niektóre szczegóły topograficzne uległy zmianie. Zaletą map WIG jest duża szczegółowość w ukazywaniu płajów, ścieżek, mostków, młynów, zagród, szałasów i zymarek. Wprawdzie większość dawnych szałasów pasterskich nie istnieje, ale tam gdzie na mapie jest staja czy zymarka - woda pewna. Przydatne są numery słupków granicznych. Wysokości wg starych map austriackich. Górna granica lasu dziś przebiega wyżej niż przed wojną.


Arkusze sąsiednie: Rafajłowa, Mikuliczyn, Kuty, Jasienów Górny, Hryniawa, Burkut, Sygiet Marmaroski, Rachow. Dotychczas ukazały się arkusze: Rafajłowa, Mikuliczyn, Hryniawa i Burkut oraz arkusz Jasienów Górny powiększony do skali 1:75 000.