Wigierski Park Narodowy. Mapa 1:50 000

  • 10.00 zł

Wigierski Park Narodowy Mapa turystyczna w skali 1:50 000

ISBN:978-83-88859-40-3

 

Jezioro Wigry. Czarna Hańcza. Puszcza  Augustowska. Wymiary mapy: 68 x 49 cm. Na rewersie informator krajoznawczy okolic jez. Wigry.

Mapa obejmuje swym zasięgiem teren Wigierskiego Parku Narodowego z przyległościami, tzn. Suwałki i Puszczą Augustowską po jez. Serwy. Oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, w tym pola biwakowe i stanice wodne, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

Zasięg mapy: Smolany, jezioro Serwy na południu, Serwy i Wysoki Most na wschodzie, Suwałki na zachodzie.