Ziemia Łomżyńska. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:100 000.

  • 16.00 zł

Ziemia Łomżyńska. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:100 000.

Na mapie m.in. szlak wodny Narwi, Pisy i Biebrzy, Czerwony Bór i Linia Mołotowa. Wymiary: 96 x 68 cm. Na odwrocie informator krajoznawczy oraz wiadomości praktyczne. Legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Wydanie pierwsze. Agencja TD – Warszawa 2013

ISBN: 978-83-88859-68-7

Ziemia Łomżyńska. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:100 000.

Na mapie m.in. szlak wodny Narwi, Pisy i Biebrzy, Czerwony Bór i Linia Mołotowa. Wymiary: 96 x 68 cm. Na odwrocie informator krajoznawczy oraz wiadomości praktyczne. Legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Wydanie pierwsze. Agencja TD – Warszawa 2013

ISBN: 978-83-88859-68-7

Mapa turystyczna obejmuje zasięgiem historyczną Ziemię Łomżyńską, północno-wschodnią część Mazowsza, należącą współcześnie do województwa podlaskiego. Mapa pokazuje więc środkowy bieg Narwi z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi. Na południe od niego rozciąga się rozległy kompleks leśny Czerwonego Boru. Mamy też  dolny bieg Biebrzy oraz przylegający do niej kompleks bagien - największy w Europie Środkowej.  Na mapie znalazła się również Wysoczyzna Kolneńska z dolnym biegiem rzeki Pisy (szlak wodny Warszawa-Mazury) i Wysoczyzna Wysokomazowiecka.
W treści mapy umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.
Na rewersie mapy umieszczono informator krajoznawczy i przyrodniczy oraz przydatne adresy informacji turystycznej i stowarzyszeń agroturystycznych.

Zasięg mapy: Biała Piska, Szczuczyn, Grajewo na północy; Czyżew na południu; Osowiec i Szepietowo na wschodzie; Turośl, Troczyn i Czerwin na zachodzie.