Sejny. Reedycja arkusza mapy topograficznej WIG 1:100 000

  • 10.00 zł

Sejny. Arkusz mapy topograficznej WIG w skali 1:100 000

ISBN:83-86240-99-7

 

Reedycja map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Pas 32, słup 37, arkusz Sejny z fragmentem arkusza Suwałki. Wydanie pierwsze. Warszawa 2006

Mapę opracowano na podkładzie topograficznym Wojskowego Instytutu Geograficznego. Na podkład naniesiono aktualizacje: granice państw, linie kolejowe, szosy, szlaki turystyczne, lasy, zbiorniki wodne itp. Mapa ukazuje styk terytorium Polski i Litwy między Sejnami, Łoździejami i Wiejsiejami, zatem północne fragmenty Puszczy Augustowskiej i Zaniemeńskiej, z jeziorami: Gaładuś, Gausty, Hańcza i Snajginie. Zasięg mapy: Puńsk i Łoździeje na północy, Kopciowo na południu, Sereje i jez. Paserniki na wschodzie, jez. Wigry na zachodzie.
Na odwrocie opis Sejn i powiatu sejneńskiego z 1889 r., spis zabytków z 1972 r., opis Powstania Sejneńskiego z sierpnia 1919 r., gubernia suwalska przed 1914 r. Mapki pomocnicze: Sejny 1:25 000, Berżniki i okolice 1:50 000.

Sąsiednie arkusze: Wiżajny i Kalwaria, Simno, Olita, Druskieniki, Porzecze, Sopoćkinie, Augustów, Suwałki. Do tej pory wydano arkusze: Augustów, Sopoćkinie, Druskieniki, Porzecze w formie mapy: Kanał Augustowski. Szlak wodny: Biebrza - Niemen w skali 1: 1 100 000.