Ruś Zakarpacka. Mapa 1:300 000

  • 10.00 zł

Ruś Zakarpacka Mapa w skali 1:300 000

ISBN:83-86240-18-0

 

Piotr Kamiński

Ruś Zakarpacka Mapa w skali 1:300 000

ISBN:83-86240-18-0

Mapa przeglądowa. Wydanie pierwsze. Warszawa 1996 r.

EGZEMPLARZ ANTYKWARYCZNY

Mapa jest nieocenioną pomocą przy rozgryzaniu panoram z karpackich wierzchołków.
Świetnie uzupełnia się z mapą "Karpaty Wschodnie" tegoż autora. Mapa pokazuje zakarpackie pasma karpackie: Połoninę Równą (1482 m), Połoninę Borżawa (ze Stohem 1679 m), Połoninę Krasną (1568 m) oraz zachodnią część Świdowca.
Zasięg mapy; zachód: granica słowacko-ukraińska; wschód - grzbiet Świdowca opadający ku Kobyleckiej Polanie; północ: Pikuj; południe: granica ukraińsko-rumuńska i ukraińsko-węgierska.

Po drugiej stronie mamy krótki opis Rusi Zakarpackiej oraz mapki: historyczna (podział na komitaty), gospodarka, rejony, główne miasta. Znajdziemu tu także powiększenia map topograficznych przedstawiające główne miasta: Użhorod, Munkacz, Bereh Saski, Chust, Sewlusz z krótkim wyszczególnieniem zabytków tych miejscowości.