Rospuda. Mapa 1:85 000

  • 10.00 zł

Robert Janaszek

Rospuda. Mapa turystyczna 1:85 000

Szlak kajakowy Czarne - Augustów
Agencja TD, wyd. II. Warszawa 2011

ISBN: 978-83-88859-58-8

Robert Janaszek

Rospuda. Mapa turystyczna 1:85 000

Szlak kajakowy Czarne - Augustów

Agencja TD, wyd. II. Warszawa 2011

ISBN: 978-83-88859-58-8

Mapa obejmuje dolinę i okolice jednej z ładniejszych obecnie rzek w Polsce. Rospuda przecina ukosem zachodnią część Pojezierza Suwalskiego, łącząc rejon Filipowa z jeziorami augustowskimi.
To szlak kajakowy o różnorodnym charakterze koryta i otoczenia - od prawie górskiej rzeki o wysokich, często zalesionych brzegach i przełomach z kamienistym dnem - do wolno płynącej rzeki nizinnej o brzegach zabagnionych i porośniętych szuwarem. Przeszkody w postaci kamienistych płycizn z szybkim prądem oraz wykroty drzew grodzące koryto rzeki, dla jednych stanowią zniechęcające do wyboru trasy Rospudy utrudnienia, zaś dla innych dodatkowe atrakcje w czasie spływu.
Na rewersie mapy umieszczono szczegółowy opis szlaku oraz ilustracje obrazujące jego charakter.
Zapraszamy na szlak Rospudy.