Puszcza Knyszyńska część wschodnia. Foliowana mapa 1:50 000

  • 16.00 zł

Puszcza Knyszyńska. Część wschodnia. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary mapy: 96 x 68 cm. Na rewersie informator krajoznawczy oraz wiadomosci praktyczne. Wydanie pierwsze. Białystok – Warszawa 2011

ISBN: 978-83-88859-53-3

Puszcza Knyszyńska. Część wschodnia. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

Wymiary mapy: 96 x 68 cm. Na rewersie informator krajoznawczy oraz wiadomosci praktyczne. Wydanie pierwsze. Białystok – Warszawa 2011

ISBN:978-83-88859-53-3

Mapa obejmuje swym zasięgiem część Puszczy Knyszyńskiej na wschód od Białegostoku w dorzeczu Supraśli, Sokołdy i Stoi. Teren ten objęty jest ochroną częściową jako Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Naniesiono szlaki turystyczne, oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.