Połoniny 2005

  • 13.00 zł

Połoniny 2005. Informator krajoznawczy poświęcony Beskidom Wschodnim

Praca zbiorowa pod redakcją Jędrzeja Gąsiorowskiego.

80 stron, 12 zdjęć czarno-białych. Warszawa 2005

W numerze przeważają tematy historyczne. Redakcja poleca artykuły: Andrzeja Olejki na temat budowy i działań wojennych w Przemyskim Rejonie Umocnionym.oraz Andrzeja Potockiego o niewyjaśnionych okolicznościach zamordowania przez NKWD kilkudziesięciu mieszkańców Leska w 1941 r.

Spis treści
Od redakcji
- Andrzej Olejko: Przełamanie Przemyskiego Rejonu Umocnionego.
- Andrzej Potocki: Zbrodnia NKWD w Lesku
- Stanisław Kryciński: Zawój - wspomnienia mieszkańca
- Stanisław Orłowski: Łopienka
- Artur Janusz: Wiele tym górom zawdzięczam
- Grzegorz Demel: Bieszczadzkie mity - instrukcja obsługi
- Varia