Poleski Park Narodowy. Mapa 1:40 000

  • 10.00 zł

Poleski Park Narodowy. Mapa turystyczna w skali 1:40 000

Wymiary: 68 x 48 cm. Redakcja Piotr Pietroń. Mapa jednostronna. Opis krajoznawczy. Zabytki. Ścieżki dydaktyczne. Poleski Szlak Konny. Obszary „Natura 2000”. Siatka GPS. Wydanie III. Kraków 2021.


ISBN 978-83-8184-240-2

Poleski Park Narodowy. Mapa turystyczna w skali 1:40 000

Wymiary: 68 x 48 cm. Redakcja Piotr Pietroń. Mapa jednostronna. Opis krajoznawczy. Zabytki. Ścieżki dydaktyczne. Poleski Szlak Konny. Obszary „Natura 2000”. Siatka GPS. Wydanie III. Kraków 2021.


ISBN 978-83-8184-240-2

Polesia czar, to dzikie knieje i moczary.

Poleski Park Krajobrazowy powstał w 1983 r., a 1 V 1990 r. w jego obrębie utworzono park narodowy o pow. 9.764 ha. Poleski Park Narodowy utworzono celem ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych.
Najważniejszym elementem przyrody Parku są tereny podmokłe, torfowiska i bagna, które rozległością i stanem zachowania ustępują jedynie Bagnom Biebrzańskim. Mozaikowy układ zbiorowisk roślinnych, a szczególnie powierzchni łąkowo-torfowiskowych, wodnych, leśnych i polnych sprawia, że występuje tu wiele osobliwości świata roślin i zwierząt.

Zasięg mapy: Hańsk na wschodzie; Rogóźno i Maśluchy na zachodzie; Lasy Parczewskie oraz droga Sosnowica – Stary Brus na północy, Drałów i Świerszczów na południu. Treść turystyczna mapy pokazuje przebieg szlaków turystycznych, pieszych, tras rowerowych oraz ścieżek spacerowych i dydaktycznych, ważniejsze atrakcje turystyczne oraz rozmieszczenie bazy noclegowej i gastronomicznej.