Płaj 33. Almanach Karpacki

 • 29.00 zł 24.00 zł

Płaj 33. Almanach Karpacki. Półrocznik Towarzystwa Karpackiego

ISBN:978-83-85258-38-8

 

232 stron, 84 ilustracji — zdjęć czarno-białych i rysunków, 7 mapek, 8 stronicowa wkładka kolorowa przedstawiająca głównie widoki jezior zaporowych oraz góry Rumunii. Mapa załącznikowa: arkusz Porohy powiększony do skali 1:75 000. Warszawa jesień 2006

Zagadnienia gospodarcze i techniczne bardzo rzadko są poruszane na łamach Płaju. Zatem warto zasygnalizować część pierwszą artykułu Dariusza Czerniaka o zagospodarowaniu hydrotechnicznym Karpat Południowych (dorzecze Lotru). Konflikt węgiersko-rumuński w Siedmiogrodzie podczas Wiosny Ludów jest treścią atrykułu Tomasza Boruckiego. Na uwagę zasługuje blok tematyczny poświęcony karpackiej granicy Rzeczypospolitej. Warto też zajrzeć do artykułu Ołeksa Dobosz i Podole, w którym lwowski krajoznawca Aleksansder Nużny ośmiesza utytułowanego "akademika" podtrzymującego mity na temat tego opryszka stworzone za czasów ZSRR.


Zawartość numeru

 • Tadeusz Chrzanowski (1926–2006)
 • Opisania (T. Chrzanowski)
 • Systemy hydroenergetyczne w Karpatach Oltenii. Część l: system rzeki Lotru (D. Czerniak )
 • Rumuńsko-węgierski konflikt w Siedmiogrodzie w latach 1848–1849 (T. Borucki)
 • Śladami Tytusa Chałubińskiego w Siedmiogrodzie (T. Borucki)
 • Jak wytyczano karpacką granicę
 • Dylematy graniczne Zamagurza i Orawy (Z. Sikora)
 • Ołeksa Dobosz i Podole (A.Nużnyj)
 • Jak pańszczyznę w "państwie jaśliskim" A.D. 1816 odprawiano (H. Ossadnik)
 • Folklor — folkloryzm — postfolkloryzm (0. Trzeszczyńska)
 • Olgierd Łotoczko. W trzydziestą rocznicę śmierci
 • Proza poetycka (0. Łotoczko)
 • Karpacka mieszanka filatelistyczna. Odcinek IV (Z. Staniszewski)
 • Ballada o Mistrzu Manole 180
 • Działania NGK "Magurycz" (S. Modrzejewski)
 • Książki
 • Miscellanea
 • Abstracts
 • Fotografie barwne