Obczyna Wielka. Mapa 1:50 000 okolic polskich wsi na Bukowinie

  • 10.00 zł

Obczyna Wielka. Mapa turystyczna 1:50 000. Obcina Mare. Harta turistica 1:50 000

Praca zbiorowa Piotr Kamiński wraz z małżonką (ukłony)

ISBN:978-83-60641-10-1

 

Okolice polskich wsi na Bukowinie. Wydanie pierwsze. Warszawa 2007 Mapa jest załącznikiem do książki Wojciecha Krysińskiego: "Uroki Bukowiny" wydanej przez firmę Dekorgraf (zob.).

Mapa przedstawia fragment Bukowiny, aktualnie należący do Rumunii. Fragmentem tym są okolice polskich wsi na Bukowinie czyli: Pojany Mikuli (Poiana Micului), Nowego Sołońca (Soloneţul Nou), Pleszy (Pleşa) i Kaczyki (Cacica). Jest to zarazem górny bieg Suczawicy (Suceviţa), Mołdawy (Moldova) i Mołdawicy (Moldoviţa). Na południu mapa sięga po linię kolejową Dorna Watra - Kimpulung Mołdawski (Vatra Dornei - Câmpulung Moldovenesc) oraz obejmuje okolice słynnego monasteru Humor. Na mapę naniesiono szlaki znakowane: istniejące i projektowane.

Na odwrocie reprodukcja austriackiej mapy w skali 1:75 000 - zbitka arkuszy: Wikow Werchny, Radautz (Radowce), Kimpolung in der Bukowina, Suczawa.