Narwiański Park Narodowy. Mapa foliowana 1:50 000

  • 16.00 zł

Narwiański Park Narodowy. Foliowana mapa turystyczna w skali 1:50 000

ISBN:978-83-88859-47-2

Okolice Tykocina, dolina górnej Narwi, z Białegostoku nad Narew. Wymiary mapy: 68 x 94 cm. Na rewersie informator krajoznawczy.

Mapa obejmuje swym zasięgiem tereny na zachód od Białegostoku, a zatem dolinę górnej Narwi od Suraża i Łap po Tykocin, w tym cały obszar Narwiańskiego Parku Narodowego. Naniesiono szlaki turystyczne, oznaczono obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową. numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

Zasięg mapy: Puszcza Knyszyńska i Tykocin na północy, dolina Narwi i Strabla na południu,  Białystok na wschodzie, dolina Śliny i Sokoły na zachodzie.