Nadbużańskie Podlasie. Mapa 1:100 000

  • 11.00 zł

Nadbużańskie Podlasie. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

Podlaski przełom Bugu, Wysoczyzna Drohicka, Południowe Podlasie. ISBN: 978-83-88859-37-3. Wymiary mapy: 98 x 66 cm. Na rewersie informator krajoznawczy, informacje praktyczne. Wydanie II. Warszawa 2015

ISBN:978-83-88859-37-3

Nadbużańskie Podlasie. Mapa turystyczna w skali 1:100 000

Podlaski przełom Bugu, Wysoczyzna Drohicka, Południowe Podlasie. ISBN: 978-83-88859-37-3. Wymiary mapy: 98 x 66 cm. Na rewersie informator krajoznawczy, informacje praktyczne. Wydanie II. Warszawa 2015

ISBN:978-83-88859-37-3

Mapa turystyczna "Nadbużańskie Podlasie" obejmuje swym zasięgiem Wysoczyznę Drohicką, dolinę Bugu (od wsi Kostomłoty do Granne) z Podlaskim Przełomem Bugu oraz znaczny fragment Południowego Podlasia, tj. Wysoczyznę Siedlecką i Równinę Łukowską. W zasięgu mapy znajduje się w całości Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu i niewielki fragment Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.


W treści mapy umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie. Oznaczono również obiekty przyrodnicze (parki, rezerwaty, pomniki przyrody), zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

Zasięg mapy: Dziadkowice i Kleszczele na północy, szosa: Siedlce - Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska - Terespol na południu, granica państwa (odcinek: Czeremcha - Kostomłoty) na wschodzie, Sokołów Podlaski i Siedlce na zachodzie.

Na rewersie mapy umieszczono obszerny informator krajoznawczy i przyrodniczy (opisy parków, rezerwatów) oraz przydatne informacje praktyczne: adresy informacji turystycznej, wybranej bazy noclegowej i placówek kulturalnych. Całość zaopatrzono w efektowną okładkę, charakterystyczną dla serii map popularyzujących unikatowe tereny północno-wschodniej Polski.

Zapraszamy na Nadbużańskie Podlasie