Magury 2008

  • 19.00 zł

Magury 2008. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom

Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi

ISSN:1505-4993

 

164 strony, 62 zdjęcia czarno-białe i reprodukcje, 12 planów i mapek. Warszawa 2008

Wędrując po Beskidzie Niskim, prędzej czy później trafi się do Olchowca. Tamże w starej chyży łemkowskiej , zmienionej w prywatne muzeum , mieszka Tadeusz Kiełbasiński, znany czytelnikom "Magur" głównie z zamieszczanego dorocznie od jedenastu lat "Przeglądu pozycji wydawniczych dotyczących Beskidu Niskiego". Tym razem jednak oprócz dorocznej "pańszczyzny" Tadeusz Kiełbasiński opisał swą wędrówkę po Beskidzie Niskim sprzed pół wieku. Opowieść ta jest niezwykłym świadectwem epoki, gdy widoczne były na każdym kroku ślady wojny i wysiedleń. Czytając ten opis uświadomić sobie można również jak wyglądały początki turystyki górskiej na tych terenach.

Spis treści Magur 2008

Od redakcji
- Tadeusz Kiełbasiński - Nasz Beskid Niski i Bieszczady w roku 1955
- Adam Baniak - Tajemnicza mogiła na cmentarzu w Odernem
- Stanisław Kryciński - Gdzie starostwo spiskie, gdzie powiat biecki a gdzie ziemia sanocka
- Damian Nowak - Cerkiew prawosławna w Uściu Ruskim w świetle materiałów archiwalnych ze zbiorów Państwowych Archiwów w Krakowie i Rzeszowie
- Jacek Galiszewski - 12. Krakowska Dywizja Piechoty w bitwie pod Gorlicami
- Tatiana i Grzegorz Bowanko - Krótki tekst o krempskim wykopalisku
- Tatiana i Grzegorz Bowanko - Krótki tekst o łemkowskiej pieśni "A ty diaczku uczeny"
- Anna Ostrowińska - Okolice Krynicy i Muszyny
- Joanna Mikowska - Historia i przemiany ściennego malarstwa cerkiewnego na terenach na północ od Karpat do okresu międzywojennego
- Urszula Janicka-Krzywda - Święta Olga Równa Apostołom
- Andrzej Stachowiak - "Jednym głosem za cyrylicą"
- Tadeusz Kiełbasiński - Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2007 roku